Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

ST-kartoteek (soomekeelne)

Elektri projekteerimist käsitlev kartoteek. 13 kausta juhendeid koos käsiraamatutega.

ST kartoteek koosneb järgnevatest osadest:

Ehitise elektrifitseerimise kaustad.
Elektrialased määrused ja juhised, elektriprojekteerimist ja töövõttu puudutavad aktinäidised. Elektriselgituste koostamisjuhised aruanded, juhised ja nõuded, ankeedid jms.

Elektri süsteemide korrashoiu ja kasutamise kaustad.
Ehitiste elektriseadmete kasutamise ja hooldamise energiamajandus. Ehitiste elektrikasutuse, elektriprojekteerimise ja teostamise kvaliteedikriteeriumid.

Tele- ja turvasüsteemide kaustad.
Ehitiste tele- ja turvaprojektide ning süsteemipaigalduste jaoks koostatud juhistekaardid. Lisaks sisaldab kataloog teabekaitse ja elektrifitseerimise klassifitseerimise juhisekaarte.

Ehitise automaatika kaust
Ehitise automaatikalahenduste varustus-, projekteerimis- ja paigaldusjuhis. Kaartidel käsitletakse eelkõige asjaolusid, mida peab arvestama ehitiste automaatika erinevatel teostusetappidel.

Tööstuse elektrifitseerimise kaust.
Kausta sisu koosneb järgmistest pearühmadest: hanked, tehnilised eristused, üldised projekteerimis-/ kvaliteedijuhised ja tööstuse elektrifitseerimise montaazitüüpjoonised. Kaust on mõeldud tööstuse elektri projekteerimiseks, tööstuse elektritöövõtjatele, asula tehnovarustusega seotud ettevõtetele, seadmete tootjatele jne.

Lisainfo:ehituskeskus@ehituskeskus.ee

 

Hind: