Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
TarindiRYL2010_esikaas.cdr

TarindiRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid.

Ilmus eestikeelsena uus ajakohastatud käsiraamat TarindiRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid.
RYL on ehitusalal üldiselt heakskiidetud hea ehitustava kirjeldus. TarindiRYL 2010 käsiraamat asendab käsiraamatu TarindiRYL 2000.

Käsiraamatus esitatakse projekteerimise ja ehitustööde kvaliteedinõuded järgmistele ehitisosadele ja töödele:
Ehitisosad – vundamendid, karkass, fassaadid (sh uksed ja aknad), katused.

Töödeosad:

  • Lammutamine ja säilitamine
  • Betoonitööd
  • Kivitööd
  • Metallitööd
  • Puidu- ja plaaditööd
  • Klaasitööd
  • Isolatsioonitööd
  • Pinnakattetööd (sh krohvimine)

Nõuded on liigitatud Talo 2000 liigituse kohaselt. TarindiRYL sisaldab 37 peatükki tehnilisi nõudeid ja 33 ehitisosade peatükki.
Käsiraamatu lõpus on alfabeetiline terminite loend ja kirjanduse loend.
Viitematerjalina olevad RT-juhendkaardid on nende olemasolul asendatud eesti keelde tõlgitud RT-kaartidega. SFS-EN standardid on asendatud vastavate Eestis kehtivate harmoneeritud EVS-EN standarditega.

Raamatu maht 360 lk.

Hind: 100,00 
Kogus: