Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Teraskonstruktsioonide arvutus Eurokoodeks 3 järgi

  • Autor: Kalju Loorits

    Käesolev raamat on mõeldud põhiliselt abimaterjaliks standardi EVS-EN 1993-1-1:2006 ” Eurokoodeks 3: Terakonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks” kasutamisel ehitusinseneridele ja projekteerijatele, aga ka ehituse eriala üliõpilastele. Raamat on mõeldud kasutamiseks koos standarditega EVS-EN 1993-1-1.
    Siin ei vaadelda kõiki ülalmainitud standardis käsitletud juhtumeid, põhirõhk on asetataud Eesti tingimustes tüüpilistematele konstruktiivsetele lahendustele, koormusjuhtumitele ja ristlõigetele.

    Hind: 21,00 
    Kogus: