Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Termograafia ehituses

  • Kirjastaja: ET Infokeskuse AS
  • Ilmumisaasta: 2016
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 140

Termograafia on materjali mitterikkuv meetod, mille abil saab hinnata hoonete, tarindite ja ehitusmaterjalide toimivust, kvaliteeti ja seisukorda. Seda võib kasutada ühe uurimismeetodina nii uusehituse kvaliteedijärelevalve kui ka vanade hoonete seisukorrauuringute tegemisel.

Raamatus on esitatud kokkuvõtlikult hoonete termograafiaga seonduvaid termo- ja kiirgusfüüsika aluseid, termograafiaks sobivaid mõõteseadmeid ning õigeid menetlusi ja tegevusjuhiseid hoonete seisukorra ja kvaliteedi hindamiseks. Lisaks on käsitletud mõõtmiste eesmärki, lähtekohti ja teostamist, termofotode tõlgendamist ja tulemuste raportit ning tööde tellimist. Puudutatud on ka soojusmugavusega liituvaid seadusi, määrusi ja juhendeid.

Raamat annab termofotode tegijale ning termograafia tellijale sellekohase algteabe ja -oskuse. Lisaks on selgitatud töö tellimismenetlust, käitumist tööde tegemisel ning tulemuste raporti koostamist ja tõlgendamist. Raamatus on arvestatud tarindilahenduste ja termokaamerate arenguga.

Raamat on mõeldud juhendiks eeskätt elu-, äri- ja büroohoonete termograafia tegemisel. Antud juhiseid on võimalik rakendada ka muude hoonete termograafiale.
Raamatu sisu aitab paremini mõista suur hulk termofotosid.
Maht 140 lk

Raamat on tõlgitud soome keelest.

Hind: 40,00 
Kogus: