Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla

Kirjassa kerrotaan, mitä tietomallien käyttö edellyttää talonrakennusalan urakoitsijalta ja miten tietomallien avulla voi tehostaa talonrakennushankkeen toteutusta. Kirjassa kuvataan laajasti myös tilaajaosapuolen roolia, koska tilaajan toimenpiteet ovat ratkaisevia hankkeen tietomallinnuksen onnistumiselle. Kirjassa kuvattu tietomallipohjainen toimintatapa perustuu Yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) mukaisiin periaatteisiin.
Kirjassa kerrotaan ensin rakennusten tietomalleista yleisesti sekä käydään läpi tietomallintamisen pelisäännöt ja edellytykset talonrakennushankkeessa. Tässä yhteydessä esitellään lyhyesti yleisimmät Suomessa käytettävissä olevat tietomalliohjelmat. Ohjelmien esittelyn jälkeen tarkastellaan tietomallintamisen hyötyjä talonrakennushankkeen toteutuksen eri vaiheissa. Lopuksi luodaan katsaus tietomallintamisen jalkauttamiseen organisaatiossa sekä tulevaisuuden näkymiin. Kirja sopii käytännön oppaaksi ja innostukseksi kaikille talonrakennusalan opiskelijoille,
yrityksille ja työntekijöille, jotka haluavat perehtyä tietomalleihin ja kehittää toimintaansa niiden avulla.

Päivi Jäväjä toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa rakennusalan tietotekniikan yliopettajana ja Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulussa rakennetekniikan lehtorina. Molemmat ovat mukana myös buildingSMART Finlandin koulutuksen toimialaryhmässä.
Julkaistu: 2016
Kielet: suomi
Sivumäärä: 111
Tuotelaji: Kirjat
ISBN: 978-952-267-144-8

Hind: 25,00 
Kogus: