Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
IMG

Toimivad katused

Väljaanne Toimivad katused on valminud Soome Katuseliidu poolt ning sinna on koondatud liikmeskonna seisukohad sellest , kuidas ehitada head ja toimivat katust või muud hüdroisolatsiooni. Trükis on sündinud katuseehitajate ning katusematerjalitööstuse teabe, kogemuste ja ametioskuste põhjal.

Raamat on üles ehitatud 2000. aastatel juurdunud jaotusele katuse kuju järgi lamedateks ja kaldkatusteks. Mõlemas osas on kirjeldatud katuse tähtsamaid projekteerimisega ja ehitamisega seotud asjaolusid ning kasutatavaid kattematerjale. Arvukad sõlmede joonised ja materjalide kvaliteedinõuete tabelid hõlbustavad raamatu kasutamist ning õige teabeni jõudmist. Lisaks leiab raamatust juhiseid katuse remontimiseks, katusetööde lepingu sõlmimiseks ja katuse hooldamiseks. Raamatu lõpus on Alo Karu lisaselgitusi raamatu lamedate katuste peatükkidele.

Raamatus antud juhised ja nõuded järgivad head ehitustava ning on projekteerimise ja ehitamise nurgakivideks. Tänu koostööle Soome Katuseliiduga on raamatu kõige uuemat 2013. a. versiooni võimalik kasutada nüüd eestikeelsena.

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit soovitab raamatut kasutada nii katuseehitusfirmadel, ehitusjärelvalvel kui ka kutse- ja täiendhariduse andmisel.

Maht 103 lk, A4 formaat, värvitrükk

Hind: 35,00 
Kogus: