Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Tuleohutud puitmajad. Versioon 3

 • Autor: Birgit Östman

  Ehitusalane käsiraamat “Tuleohutud puitmajad .Versioon 3“ võtab kokku Põhja- ja Baltimaades kehtivad nõuded tuleohutute puitmajade projekteerimisele ja ehitamisele.

  Käsiraamatu peamiseks autoriks on Rootsi Tehnikauuringute Instituudi juhtivteadur Birgit Östman ja toimetajaks TTÜ vanemteadur Alar Just.
  Raamat on infoallikaks eelkõige arhitektidele, projekteerijatele ja tuleohutuse spetsialistidele, sisaldades kõike, mida on vaja teada puitkonstruktsioonide tulepüsivusest ja nõuetest puidust ehitamisele ning andes ülevaate viimase aastakümnendi edusammudest Euroopas ehitustoodete standardite ja nõuetele vastavuse tõendamise meetodite ühtlustamises..
  Tegemist on käsiraamatu kolmanda, täielikult uuendatud versiooniga.

  Raamatu eesmärk on anda praktilist nõu ning soovitusi puitkonstruktsioonide ja -toodete tulekahjuarvutusteks selleks, et need oleksid vastavuses Põhja- ja Baltimaades kehtivate tuleohutusnõuetega ning tutvustada erinevaid euroklasse ja arvutusmeetodeid. Samuti on esitatud rakendusjuhised puittoodete ja -konstruktsioonide tules käitumise kohta ning erilist rõhku on pandud väga olulistele detaillahendustele.

  Raamat on värvitrükis koos paljude fotode, jooniste ning arvutusjuhistega.

  Formaat A4.
  Maht 183 lk

  Hind: 40,00 
  Kogus: