Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Viimase plaanija süsteem. Projekteerimise ja ehitustootmise juhtimise juhend

  • Autor: Anssi Koskenvesa ja Tarja Mäki, Mittaviiva Oy
  • Ilmumisaasta: 2020
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 86, värvitrükk

Raamatus tutvustatakse kokkuvõtvalt viimase plaanija süsteemi (Last Planner System) aluseid ning antakse juhised süsteemi kasutamiseks ehitusprojekteerimise ja ehitustootmise juhtimisel. Juhend on mõeldud süsteemi iseseisvaks õppimiseks, abiks süsteemi kasutuselevõtul ning lisamaterjaliks koolitustel ja kursustel.

Raamat põhineb praktilistel kogemustel ning Soomes ja teistes riikides tehtud teadus- ja arendustööl. Viimase plaanija süsteemi arendatakse ja täiendatakse pidevalt edasi. Käesolev juhend esindab hetke arusaama viimase plaanija parimast praktikast ehitusprojektide juhtimisel.

Väljaanne selgitab süsteemi aluseid ja esitab juhiseid selle praktiliseks juurutamiseks. Lühikese teooriaosa järel selgitatakse, kuidas saab süsteemi kasutada projekteerimise ja tootmise juhtimisel. Raamatu lõpus kirjeldatakse lisaks viimase plaanija ajalugu, uusi arengusuundi ning antakse juhiseid süsteemi kasutuselevõtuks.

Raamat on jagatud neljaks osaks:
• Viimase plaanija süsteem
• Viimase plaanija süsteem projekteerimise juhtimisel
• Viimase plaanija süsteem ehitusobjekti juhtimisel
• Heast paremaks

Juhendi tõlkimist toetasid Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, ET Infokeskuse AS.

Hind: 38,00 
Kogus: