Seminarid ja koolitused

GEODEETILISTE MÕÕDISTUSTÖÖDE KVALITEET – Ehituse kvaliteedi üks eeldusi

12. märts 2020

Seminari kava

Lektorid: Tarvo Mill         PhD, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor
                    Vaiko Veeleid  MSc, Geodeet tase 6, Hades Geodeesia OÜ juhtivspetsialist

10:00 - 11:30

1. Topo-geodeetilised uuringud, mis eelnevad projekteerimisele:

1.1. tehnoloogilised võimalused,
1.2. mõõdistustööde teostamine,
1.3. andmete esitamine.

11:30 - 11:50

Kohvipaus

11:50 - 13:30

2. Geodeetilised tööd ehituse ettevalmistamisel ja ehitustööde käigus:

2.1. ettevalmistavad tegevused,
2.2. ehituse alustamiseks vajalikud märkimistööd,
2.3. teostusmõõdistamine,
2.4. mõõdistustööde tulemuste infovahetus

13:30 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:30

3. Geodeetilised tööd ehitise kasutusloa taotlemise faasis:

3.1. teostusdokumentatsiooni koostamine,
3.2. topoplaan enne ehitustegevuse algust,
3.3. topoplaan ehitustegevuse lõpetamise järel,
3.4. ehituse haldamise ja käitlemise tarvis vajalikud reeperid jm.

4. Olemasolevate hoonete mõõdistamine rekonstrueerimise eesmärgil:

4.1. tahhümeetria, laserskaneerimine ja fotogrammeetria,
4.2. tegeliku olukorra fikseerimine punktipilvena,
4.3. olemasoleva konstruktsiooni mudeldamine, plaanide koostamine,
4.4. olemasoleva konstruktsiooni ja kavandatava osa liitmine.

15:30 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 12. märtsil 2020 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 132 EUR (koos km-ga), üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR

  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,3 täiendõppe arvestuspunktiga

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud