Seminarid ja koolitused

EHITUSE KOGURISKIKINDLUSTUS. Riskianalüüs ja riskide maandamine läbi kindlustuse – VEEBISEMINAR

10. detsember 2020

Seminari kava

LEKTOR: Karl Haavasalu, LL.M. , Vandeadvokaat; Advokaadibüroo Barrister

9:45 - 10:00

Registreerumine, zoom lingi kaudu

10:00 - 10:45

1. Mida endast kujutab ehituse koguriskikindlustus

1.1. Olulised mõisted ja põhimõtted (CAR – Construction all-risks Insurance)
1.2. Standardite õiguslikust tähendusest
1.3. „Ehituse koguriskikindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ (EVS 937:2020 )
„Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ (EVS 911:2018)

10:45 - 11:30

2. Ehituse koguriskikindlustuse lepingu sõlmimisest

2.1. Avalduse põhine lepingu sõlmimise printsiip
2.2. Potentsiaalse kindlustusvõtja õigustest ja kohustustest lepingu sõlmimisel
2.3. Kindlustusandja õigustest ja kohustustest lepingu sõlmimisel
2.4. Kindlustusvahendajate kasutamisel lepingute sõlmimisel

11:30 - 12:15

3. Ehituse koguriskikindlustuse lepingust peale selle sõlmimist

3.1. Ehituse koguriskikindlustuse varakindlustuse osast: (osa tähendusest; põhi- ja lisakaitsetest; kindlustushuvist; üle- ja alakindlustusest; soodustatud isikust; hüpoteegipidaja õiguslikust rollist)
3.2. Ehituse koguriskikindlustuse vastutuskindlustuse osast: (osa tähendusest; põhi- ja lisakaitsest, kolmandast kahjustatud isikust; õiguskulude hüvitamisest; ristvastutusest
3.3. Kindlustusriski suurenemisest ja suurendamisest
3.4. Kindlustusmaksete tasumisest
3.5. Poolte muudest õigustest ja kohustustest

12:15 - 12:45

Vaheaeg

12:45 - 13:30

4. Kindlustusjuhtumi toimumisest ja sellele järgnevast lepingu kehtimise ajal

4.1. Mis on kindlustusjuhtum
4.2. Poolte õigustest ja kohustustest peale kindlustusjuhtumi toimumist
4.3. Kindlustushüvitise väljamaksmisest
4.4. Käibemaksust
4.5. Osalisest või täielikust väljamaksest keeldumisest
4.6. Mõningaid mõtteid ja soovitusi olukorras, kus juhtum leiab aset

13:30 - 14:15

5. Kindlustusvaidlustest

5.1. Kas ja kuhu vaidlema minna
5.2. Probleemsemad ja tüüpilisemad vaidlusteemad
5.3. Vaidluste ajalisest kestvusest ja maksumustest
5.4. Nõuete aegumisest
5.5. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

14:15 - 14:30

Küsimused-vastused, seminari lõpetamine

Seminar toimub neljapäeval 10. detsembril 2020 kell 10.00 – 14.30 veebiseminarina (zoom-keskkonnas).

  • Osavõtutasu 100.- EUR + km, üliõpilastele ja õpetajatele 50.- + km 
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab tunnistust, loengumaterjale ja järelvaadatavat salvestust.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,2 täiendõppe arvestuspunktiga (saadetakse meiliga)

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud