Seminarid ja koolitused

BIM sissejuhatav loeng

27. aprill 2017

Lektor: Ülari Mõttus, MA; BIM Akadeemia juht

10:00 - 11:30

Mis on BIM

• BIM tähendus (mudel, modelleerimine, juhtimine/koordineerimine)
• BIM vs 3D; BIM vs IT
• BIM avatud formaat (kaust, fail, 3D vaade, info); BIM protsessid (2D vs BIM)
• BIM suhtlus (.ifc, Excel, .bcf, …)
• BIM ootus vs tegelikkus

11:30 - 11:50

KOHVIPAUS

11:50 - 13:20

BIM rakendamine

• Planeerimine ja ehitamine/projekteerimine
• Ehitusseadustik
• EHR (Ehitisregistri) määrus
• EVS standard: BIM terminid
• COBIM 2012 tasuta juhendid (14 tk)
• RKAS nõuded: – Rakenduskava
                           – Kaaskiri
                           – Andmesisu

13:20 - 13:50

LÕUNA

13:50 - 15:20

BIM näited ja kogemused

• Lähteülesanne ja meeskonna alustamine
• Eskiis
• Eelprojekt
• Ehitusluba
• Põhiprojekt
• Tööprojekt
• Ehitamine
• Haldamine
• Erinevad staadiumid ja tellimine

Seminar toimub neljapäeval 27. aprillil 2017 kell 10.00 -15.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

  • Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR. .
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: Ehituskeskus tel 660 4555