Seminarid ja koolitused

CCI JA KLASSIFITSEERIMINE EHITUSES. Veebiseminar

15. aprill 2021

Seminari kava

9:50 - 10:00

Registreerumine (zoom lingi kaudu)

10:00 - 11:00
  1. Klassifitseerimine – selle vajadus ühiskonnas ja ehituses
  2. Rahvusvahelised klassifitseerimisalased standardid
  3. CCI-EE – rahvusvahelise suhtlemiskeele üks osa

Roode Liias, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli professor

11:00 - 11:15

Paus

11:15 - 12:15
  1. „Post on post“ – klassifitseerimise loogika
  2. Koodi kujundamine CCI-s
  3. Tarkvara kasutamine klassifitseerimisel

Raido Puust, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli professor

12:15 - 12:30

Paus

12:30 - 13:30

Näiteid ehitise osade klassifitseerimisest

Pille Hamburg, MSc, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor

13:30 - 14:00

Küsimused-vastused. Seminari lõpetamine

Seminar toimub neljapäeval 15. aprillil 2021 kell 10.00 – 14.00 veebiseminarina (zoom-keskkonnas).

  • Osavõtt tasuta, vajalik eelregistreerumine.
  • Osavõtjatele tunnistus, loengumaterjalid ja järelvaadatav salvestus

•  Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,5 täiendõppe arvestuspunktiga (saadame kohalolnutele e-postiga).

Lisainfo tel 660 4555

Registreerumine lõppenud