Seminarid ja koolitused

EHITISE KASUTUSLOA TAOTLEMISE HETKESEIS JA TULEVIKUNÄGEMUSED

06. detsember 2018
10:00 - 10:45

Kasutusluba (kes? mis? milleks?).

Taotlemine läbi EHR-i
– Projekt; Ehitusdokumendid; Erisus kasutus- ja hooldusdokumentides

Menetlusprotsess
– Menetlusse mittevõtmine; menetluse osapooled; tähtajad

– Mida kontrollitakse
Levinumad vead

Sven Hein, MA, AS Astlanda Ehitus kvaliteedijuht

10:45 - 11:30

Kogemused PERH-i rekonstrueerimistööde dokumenteerimise planeerimisest. Kas vajalik halduses või kasutusloa väljastuseks.

Ivo Milli, Msc, Volitatud ehitusinsener tase 8, Riiklikult tunnustatud ekspert.
EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ juhatuse liige

11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 13:30

Kortermajade renoveerimisega seotud kasutuslubade probleemid

Kui muuta olemas olevat olukorda, siis arvesta uute tuleohutusnõuetega
– Puudulikult dokumenteeritud renoveerimistööde tagajärg; vajalik audit
– Mida on võimalik renoveerida projektist erinevalt, ilma vajaduseta esitada ehitusteatist ehitusloa vormistamiseks.                                                            

Urmas Murre, MA, KredEx SA tehniline konsultant; Akrediteeritud kinnisvarahaldur   

13:30 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:00

Digitaalehitusest lähtuv nõue – digitaalne teostusmudel, ehitise korrashoiuks hädavajalik tööriist

Silver Ader, MSc, Dipl ehitusinsener tase 7, Riigi Kinnisvara AS innovatsiooni projektijuht

15:00 - 15:45

Viimsi Gümnaasiumi teostusmudel. RKAS nõuete esimene rakenduslik teostus. Teostusmudeli koostamisega seotud mured ja rõõmud

Alan Väli, MSc, Dipl ehitusinsener tase 7, AS Merko Ehitus Eesti – BIM juht

15:45 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 6. detsembril 2018 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 100 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 50 EUR.

  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,5 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud