Seminarid ja koolitused

EHITUSE MAKSUMUS ja EELARVESTAMINE – Veebiseminar

03. detsember 2020

Seminari kava

9:45 - 10:00

Registreerimine (zoom-lingi kaudu)

10:00 - 11:30

Eelarvestamine ja kulukalkuleerimine ehituses

 1. Ehituskuludest eelarveni – kirjandusest ning tegelikkusest
 2. Ehituskulu – ehituse hind – ehitusmaksumus – ehitise väärtus
 3. Ehituse maksumusplaanimine ja –kulukontroll
 4. Maksumus kui juhtimisinstrument ehituses

Roode Liias, PhD; Tallinna Tehnikaülikooli professor

11:30 - 11:40

Raamatute Ehitushanke kulukontroll ja Ehitustööde kulud 2020 kasutusvõimalused

Kea Siidirätsep, MSc; ET Infokeskuse AS

11:40 - 12:00

Vaheaeg

12:00 - 13:30

Eelarvestamise etapid

 1. Võistupakkumine, riigihange
 2.  Eelarvestamise tarkvarade kasutamise kogemused
 3.  Normeerimine
 4.  Ehitushinnaindeks

Pille Hamburg, MSc, Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi lektor

13:30 - 14:00

Vaheaeg

14:00 - 15:30

Eelarvestamise käik

 1. Ehitusliku eelarvestamise (sh kalkuleerimise, omahinna analüütika, maksumusplaanimise, kulukontrolli) olulised probleemküsimused ja riskid.
 2. Millised on eelarvestamise erinevad funktsioonid ning nende täitmise eesmärgid ja lähteandmed.
 3. Lähteandmete maht, koosseis, kvaliteet ja salvestamisviisid – mida peab kindlasti silmas pidama.
 4. Ehituseelarvestamist puudutavad regulatsioonid, normid ja tavad.
 5. Ehituseelarvestamisel sagedamini kasutatavad tabelvormid, andmebaasikujud ja metoodikad ning nende kasutatavus erinevate eelarvestusfunktsioonide täitmisel.
 6. Prognoosimine kui omaette eelarvestusmeetod (kasutamiseks mittedetailsete lähteandmete korral)
 7. Prognooseelarvestamise peamised meetodid, nende täpsus ja kasutatavus.
 8. Eelarvestustarkvarade ja andmebaaside kasutamise võimalustest prognooside koostamisel.

Erki Soekov, MSc, Volitatud ehitusinsener, tase 8, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna lektor

15:30 - 15:45

Küsimused-vastused, seminari lõpetamine

Foto: enkasystems.com
Seminar toimub neljapäeval 3. detsembril 2020 kell 10.00-15.45 veebiseminarina (zoom-keskkonnas).

 • Osavõtutasu 100.- EUR + km, üliõpilastele ja õpetajatele 50.- + km .
 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab tunnistust, loengumaterjale ja järelvaadatavat salvestust.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,1 täiendõppe arvestuspunktiga (saadetakse meiliga)

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud