Seminarid ja koolitused

Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi CCI jätkuprojekti lõpuseminar

25. jaanuar 2022

Koolitusel antakse kokkuvõte CCI 2021. a. aprill-detsember toimunud jätkuprojektist ja räägitakse tulevikuplaanidest

Seminarile on oodatud huvilised mistahes ehitise elukaare valdkonnast, kelle igapäevatöö nõuab mingi ehitusalase info klassifitseerimist ning kes otsivad võimalusi teha seda nutikamalt, digitaalselt ja ühtsetel alustel.

12:40 - 13:00

Registreerumine TalTech seminariruumis (+tervituskohv) või saadetud online-lingi kaudu

13:00 - 13:10

Tervitussõnad

Jüri Rass, MKM ehituse asekantsler

13:10 - 13:20

CCI jätkuprojekti peamistest tulemustest ja tegevusplaanid aastaks 2022

Kea Siidirätsep, MSc; ET Infokeskuse AS tegevjuht

13:20 - 13:50

Värskelt valminud CCI juhendmaterjalidest

Roode Liias, PhD; Tallinna Tehnikaülikooli professor

13:50 - 14:20

Tellija rollist lähteülesande koostamisel ja väljakutsetest seda teha CCI alusel

Raido Puust, PhD; Tallinna Tehnikaülikooli professor

14:20 - 14:45

Kohvi-teepaus

14:45 - 15:15

Pilootimisest reaalsete ehitusobjektidega – kuidas alustada. Koostööst ülikoolide ja ehitussektoriga CCI rakendamiseks

Aivars Alt, MSc; Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi direktor

15:15 - 15:30

Ootused CCI-le avaliku sektori tellija seisukohast

Hele-Mai Metsal, MSc; AS Tallinna Sadam Arendusosakonna juhataja

15:30 - 15:50

Tarkvaraarendaja esmased kogemused CCI rakendamisel

Hendrik Park, MSc, Usesoft AS/ Briden OÜ

15:50 - 16:10

Kinnisvara korrashoidja ja CCI - ootused ja lootused paremaks infovahetuseks

Kaia Kirs, MSc, Reminet OÜ

16:10 - 16:45

Arutelu, seminari lõpetamine

Seminar toimub teisipäeval 25. jaanuaril 2022 kell 13.00-16.30 Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna hoones (Akadeemia tee 3), 2. korrus, ruum SOC-212. Kohapeal osalemiseks on vajalik koroonapass.

Võimalik osaleda ka online-keskkonna kaudu. Enne seminari saadame registreerunutele osalemislingi.

  • Osavõtt tasuta, vajalik eelregistreerumine. Kui Teil pole võimalik kohale tulla, palun kirjutage registreerumisel Märkused osasse – Online
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,5 täiendõppe arvestuspunktiga saadame e-postiga.
  • Seminarijärgselt saadame osalejatele ka ettekanded ja järelvaadatava salvestuse.

Lisainfo tel 660 4535

ET Infokeskuse AS/ Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud