Seminarid ja koolitused

Ehitustööde dokumenteerimine praktilises ehituses

27. oktoober 2020

Seminari eesmärgiks on anda ülevaade üld- ja eriehitustööde dokumenteerimise teooriast ja praktikast, tuua välja levinumad kitsaskohad ja lahendused

9:30 - 10:00

Registreerumine, tervituskohv

10:00 - 12:15

Ehitusliku dokumenteerimise teoreetilised ja praktilised eesmärgid ning probleemid

• Taasesitamise ja tõendatavuse mõisted
• Nõuded dokumenteerimisele versus sisulise dokumenteerimise vajadus ning kasu.
• Dokumenteerimise tegevusstandardi loomine, algatamine ja rakendamine
• Dokumentatsiooni kajastamine ehituslepingus ja vastuvõtuaktis
• Üldehituse käiku kajastava dokumentatsiooni sisu ja vormi kujundamine
• Riiklikele nõuetele vastavuse tagamine (alates 21.02.2020 muutunud nõuded)
• EHR-i esitatavatele dokumentidele kehtestatud nõuded ja soovitused
• Üldehituslike tuleohutusnõuete vastavuse korrektne dokumenteerimine
• Dokumenteerimistöö korraldamine ja integreerimine ehituslikku protsessi
• Dokumendikomplekti haldamise hoidmise, kasutamise ja täiendamisega seotud eriküsimused. Konfidentsiaalsuse kaitse.

 Erki Soekov, MSc, Volitatud ehitusinsener, tase 8, Tallinna Tehnikaülikooli lektor

12:15 - 12:45

LÕUNA

12:45 - 13:30

Eriehituse dokumenteerimisest

  • Kütte, ventilatsiooni, jahutuse ning hoonesisese veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusdokumentatsioon.
  • Teostusdokumentatsioon, millest tellijale ka kasu on.

Kristi Nakkurt, MSc, Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener; Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8; must maja OÜ 

13:30 - 14:15

Teostusmudel - dokumenteerimise uus ajastu

– BIM teostusmudel kui hoone digitaalne kaksik – mis see on?
– Nõuded teostusmudelile
– Teostusmudeli koostamine ehitusprotsessis
– Teostusmudeli kasutusotstarbed

Silver Ader, MSc, Dipl. ehitusinsener, tase 7, Riigi Kinnisvara AS innovatsiooni projektijuht

14:15 - 14:30

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 27. oktoobril 2020 kell 10.00-14.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, 2. korrus Tallinn.

Võimalik osaleda ka online-keskkonnas (Zoom) ning registreerumisel kirjutada see soov Märkused-kastikesse.

  • Osavõtutasu 100.- EUR + km, üliõpilastele ja õpetajatele 50.- + km .
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,8 täiendõppe arvestuspunktiga
  • Seminari turvaliseks korraldamiseks on kohapeal desinfitseerimisvahendid ning soovijatele ka kaitsemaskid.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud