Seminarid ja koolitused

EHITUSTÖÖDE RIIGIHANGETE SÕLMKÜSIMUSED

14. november 2019

Seminari kava

Lektor: Merle Salmistu (MA); EEEL õigusnõunik

10:00 - 11:30

Hankedokumentide koosseis, hankega seotud üldnõuded. Ehitustööde riigihanke tehniline kirjeldus

11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 13:30

Kvalifitseerimistingimused ja nõuded pakkumusele. Tüüplepingute (ETÜ, FIDIC) kasutamine riigihangetel

13:30 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:30

Aktuaalsed küsimused ehituslepingute täitmisel

– ehituslepingute muutmise võimalikkus riigihankeõiguse valguses;
– vead tellija dokumentatsioonis, sh ehitusprojektis;
– ettenägematud asjaolud;
– muudatus- ja lisatööd;
– tööde üleandmisega seotud küsimused.

15:30 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 14. novembril 2019 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 100 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR.

  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud