Seminarid ja koolitused

Ehitussüvendid ja sulundseinad ehitussüvenditele

20. veebruar 2020

Seminari kava

LEKTOR: Johannes Pello, MSc, Tallinna Tehnikaülikooli lektor, Volitatud ehitusinsener tase 8

10:00 - 11:30
 1. Pinnase surve tugiseintele, pinnasesurve sõltuvus seina liikumisest: aktiivsurve, paigalseisusurve, passiivsurve
 2. Tugiseintele mõjuvate koormuste arvutamine analüütiliste valemitega ja lõplike elementide meetodil baseeruva arvutiprogrammiga
 3. Ehitusgeoloogiliste uuringute aruannetest saadavate arvutuse lähteparameetrite täpsuse mõju arvutustulemusele
11:30 - 11:50

Kohvipaus

11:50 - 13:30
 1. Ehitussüvendi tugiseinte tüübid: puitmetallsein, terasest sulundsein, lõikuvatest puurvaiadest sein
 2. Tugiseinte toestamine injektsiooniankrutega ja suure läbimõõduga tugitorudega
 3. Näiteid erinevatelt ehitusobjektidelt, kus sobisid kasutamiseks erinevad tugiseinte ja toestuste tüübid
13:30 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:30
 1. Ehitussüvendisse infiltreeruva vee hulga arvutamine analüütiliste valemitega ja lõplike elementide meetodil baseeruva arvutiprogrammiga
 2. Ehitusgeoloogiliste uuringute aruannetest saadavate arvutuse lähteparameetrite täpsuse mõju arvutustulemusele
 3. Ehitussüvendisse infiltreeruva vee eemaldamine ja veetaseme alandamismeetodid
 4. Probleemid väga nõrkades pinnastes olevate ehitussüvendite kaevamisel tekkida võivate lihetega
15:30 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 20. veebruaril 2020 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 132 EUR (koos km-ga), üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR.

 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 6,5 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud