Seminarid ja koolitused

EHITUSVALDKONNA KUTSETEGA SPETSIALISTIDE OLUKORD EESTIS

16. mai 2019
10:00 - 10:30

Ülevaade ehituse valdkonna inseneride kutse andmisest

 1. Ülevaade ehituse valdkonna inseneri kutsestandarditest kutsesüsteemis
 2. Väljastatud kutsetunnistuste statistika seisuga 30.04.2019
 3. Vaade insenerikutse tulevikku OSKA ehituse valdkonna uuringu pinnalt

Irma Estra, MA, Kutsekoja kutsenõukogu koordinaator

10:30 - 11:15

TTK poolt läbiviidud rakendusuuringu vahearuanne

 1. Erineva taseme ehitustegevuse juhtide ehitusturule sisenemise arvude analüüs aastatel 1992 – 2019
 2. 2019. aastal läbi viidud rakendusuuringus avaldatud statistika
 3. Võimalused olukorrast väljumiseks

Enn Tammaru, MSc, TTK lektor; Volitatud ehitusinsener tase 8.

11:15 - 11:45

Volituste ja hariduseelduste muudatused võrreldes eelnenud standardiga. Elukestva õppe olemus ja tähtsus

Heiki Meos, MSc, Volitatud ehitusinsener, tase 8; EEL kutsekomisjoni esimees

11:45 - 12:15

KOHVIPAUS

12:15 - 13:45

2018. aasta detsembris muudetud kutsestandardid 6. 7. ja 8. taseme ehitusinseneridele

 1. Volituste muutused üldehitusinseneridele
  Heiki Meos, MSc, Volitatud ehitusinsener, tase 8; EEL kutsekomisjoni esimees
 2. Volituste muutused veevarustuse ja kanalisatsiooni inseneridele
  Andres Piirsalu, MSc, Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8
 3. Volituste muutused kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneridele
  Peeter Parre, MSc, Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8; Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8
13:45 - 14:15

Kutsete taotlemisel tehtud tüüpvead ja vormistamise puudused.
Erimeelsused ja vaidluste lahendamine tuginedes eelmiste aastate kogemusele

Tiia Ruben, MSc, EEL tegevdirektor ja Heiki Meos, MSc, Volitatud ehitusinsener, tase 8; EEL kutsekomisjoni esimees

14:15 - 14:45

Küsimused-vastused, tunnistused

NB! Seminaril osalejatel palume eelnevalt tutvuda kutsestandardiga, et koolitusel esitatavad küsimused oleksid sisukamad ja aitaksid lektoritel paremini selgitada kutsestandardite sisu.

Seminar toimub koostöös EEL-ga neljapäeval 16. mail 2019 kell 10.00-14.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

 • Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 40 EUR.
 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab kohvipausi ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 2,9 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud