Seminarid ja koolitused

HEA EHITUSTAVA KOHTUPRAKTIKAS

20. september 2018

Seminari kava

Lektor: Toivo Rattasepp, PhD, volitatud insener tase 8, Finantsplaneerimise OÜ juhtiv ekspert

10:00 - 11:30

Hea ehitustava kui ajas muutuv mõiste

 • Ehitustööde üldiste kvaliteedinõuete (RYL) kasutamine Eesti ehituspraktikas
 • Ehitise puudused ja ehitise nõuetekohasus
 • Hea projekteerimistava eiramise seosed ehitusvigadega, näited
11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 13:45

Ehitaja vastutus ebapiisava projekti korral, näited

 • Ehitaja asjatundlikkuskohustus
 • Ehitaja selgitamiskohustus, näited
 • Ehitaja kui arendaja/müüja vastutus, näited
 • Ehituse vaeg- ja garantiitööd
13:45 - 14:15

LÕUNA

14:15 - 16:00

KOHTUKAASUSED

 • Hea ehitustava ja ehituslikud puudused
 • Ohutuspõhimõtte rikkumised
 • Maksumusekspertiisid, puuduste likvideerimise maksumus

Ehitise audit või ehitustehniline ekspertiis?

 • Ehitise auditi ja ehitise ehitusekspertiisi eesmärgid
 • Mida saab auditi ja ehitusekspertiisiga tõendada?
 • Kuidas saada infot auditi või ehitusekspertiisi tellimiseks?
 • Kuidas ennetada kohtuekspertiisi?
16:00 - 16:30

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 20. septembril 2018 kell 10.00-16.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.  Osavõtjaid on registreerunud üle 100 ja seminar toimub 1. korruse suures auditooriumis.

Osavõtutasu 100 EUR, üliõpilastele ja  õpetajatele 50 EUR.

 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 7,2 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud