Seminarid ja koolitused

HOONE REKONSTUEERIMINE ULATUSLIKU LAMMUTUSEGA (Estonia puiestee 7 Teatrimaja näitel).

16. september 2021

Seminari kava

9:45 - 10:00

Registreerumine + lahkumiskohv (Ehituskeskuse viimane seminar Rävalas)

10:00 - 10:30

Lähteülesandest lähtuva arhitektuurse lahenduse sünnist

 • muinsuskaitselased erinõuded
 • tellija taotlused
 • arhitektuurne lahendus

Tarmo Laht, MSc, volitatud arhitekt tase 7, Alver Arhitektid OÜ

10:30 - 11:00

Rekonstrueeritava ja uue hooneosa konstruktiivsed lahendused

Jaanus Natka, MSc, volitatud ehitusinsener tase 8, Sweco Projekt AS tarindite üksuse juht

11:00 - 11:45

Lammutusprojekt ja säilitatava tugikonstruktsioon

 • uuringud, rahvusvahelised kogemused
 • katsetused > ankurduslahendus > tugikonstruktsioonide valik
 • lammutustööde juhtimine ja tugikonstruktsiooni püstitamine

Mark Stolõpin, MSc, dipl. ehitusinsener tase 7, OÜ Astlanda Ehitus projektijuht

11:45 - 12:15

LÕUNA

12:15 - 13:00

Arheoloogilised kaevamised Rävala kvartalis

 • varasemad kaevetööd ja nendel avastatu
 • Teatrimaja ehitusele eelnevad kaevamised ja avastatu
 • Rävala kvartali rekonstrueerimistöödele eelnevalt kavandatud kaevamised
 • millega peab arendaja arvestama

Eero Heinloo, MA, Tallinna Ülikooli doktorant, Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik

13:00 - 14:30

Tutvumine ehitusplatsiga

Mark Stolõpin, MSc, dipl. ehitusinsener tase 7, OÜ Astlanda Ehitus

14:30 - 15:00

Küsimused-vastused, seminari lõpetamine

Seminar toimub neljapäeval 16. septembril 2021 kell 10.00-15.00 Ehituskeskuses Rävala pst. 8 II korrus ja Rävala pst. kvartalis ehitusplatsil.

Võimalik osaleda ka online-keskkonnas (Zoom) ning registreerumisel kirjutada see soov Märkused-kastikesse.

Osavõtutasu 90.-  EUR + km, üliõpilastele ja õpetajatele 50.- + km.

 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust, loengumaterjale ja tunnistust.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,6 täiendõppe arvestuspunktiga saadame e-postiga.
 • Palume esitada koroonatõend või muu tõendus (nt apteegis tehtud kiirtest) turvaliseks osalemiseks.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud