Seminarid ja koolitused

Hoonete energiatõhusus läbi uuenenud energiatõhususe määruste

09. mai 2019

Seminari kava

Lektor: Anti Hamburg, MSc, TalTech doktorant, TTK lektor

10:00 - 10:45

Mis on muutunud hoone energiatõhususe nõuetes 2019. aasta jaanuarist

 • Määrus „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“
 • Määrus „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“
 • Määruste erinevad tõlgendamise võimalused (mis tuleneb sõnastusest, mida leiab seletuskirjast, näited elust erinevate tõlgenduste osast).
10:45 - 11:30

Energiatõhususe spetsialisti kompetentsi nõuded

 • Kas ja mida võib arvutada ilma kutsetunnistus omamata
 • Millal ei saa väikeelamu kalkulaatorit kasutada
 • „Programm ei arvuta ise midagi, vaid seda, mida insener on sinna sisestanud“
 • Energiatõhususega seotud standardite tundmine
11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 13:30

Hoonete energiatõhususe hindamine

 • Kas ja kuidas energiatõhususe arvu suurusjärku hinnata
 • Enam levinud vead energiamärgistes
 • Juhendid ja abimaterjalid hindamisalusena
 • Juhendid ja abimaterjalid energiatõhusamate lahenduse leidmiseks
 • Hoone soojusvarustuse ja ventilatsiooni valiku mõju hoone energiatõhususele
 • Kas, millal ja kui palju kavandada päikesekollektoreid ja päikesepaneele?
13:30 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:30

Energiatõhusus praktikas ehk võtame energiamärgise pulkadeks lahti

 • Teeme läbi ühe praktilise näite väikeelamu baasil, kus koolitatavad saavad kaasa näitena valminud Exceli faili
  (arvutit kaasa pole vaja võtta, oluline on teha jooksvalt märkmeid, kust kohast millised andmed tulevad).
15:30 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 9. mail 2019 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR.

 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,8 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud