Seminarid ja koolitused

JUHTIMISSÜSTEEMID JA NENDE RAKENDAMINE

10. oktoober 2019

Seminari peateemad on ettevõtte juhtimissüsteemi (kvaliteet, tööohutus, töötervishoid, keskkond) väljaarendamine, rakendamine ja sertifitseerimine. Lisaks teooriale praktilised näited, fotod, skeemid.

Lektor: Enno Põder, MSc; Diplomeeritud ehitusinsener tase 7; kvaliteedijuht

10:00 - 11:30

1. Sissejuhatus teemasse
kvaliteet, tööohutus, töötervishoid, keskkond
– standardid, õigusaktid, ettevõtte sisekord 

 2. Organisatsioon
– erinevad huvipooled (kliendid, alltöövõtjad, ametkonnad)
– juhtimissüsteem, protsessid, protseduurid, vormid

11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 13:30

3. Eestvedamine, juhtimine, planeerimine
– pühendumus
– ettevõttesisesed kohustused, volitused, pädevused
– eesmärgid
– riskide juhtimine

4. Toetavad tegevused ja ressursid, tööprotsess
– inimesed ja taristu (ladu, seadmed, IT, transport)
– kompetentsus, koolitus
– dokumenteeritud teave ja dokumentide säilitamine (arhiiv)
– tööprotsesside juhtimine (kavandamine, tootmine)
– tooted ja teenused (pakkumine, nõuded, lepingud, ülevaatused)
– ettevõttevälised tooted ja teenused (alltöövõtjad, allhankijad)

13:30 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:30

5. Tulemuslikkuse hindamine
– mõõtmine, seire, analüüs
– kliendi rahulolu
– auditid (sise- ja välisaudit)
– juhtkonnapoolne ülevaatus

6. Pidev parendamine
– mittevastavus ja korrigeeriv tegevus
– parendamine

15:30 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 10. oktoobril 2019 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 110 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR.

  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega.

Kuulajate sihtgrupp: juhtimissüsteemidega tegelevad isikud, kvaliteedijuhid, keskastmejuhid jt spetsialistid ja huvilised ka väljaspool ehitusvaldkonda.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreeru seminarile:

Eesnimi:
Perek.nimi:
Ettevõte:
Aadress:
E-post:
Telefon:
Maksmine:

Arve väljastame e-postiga registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminaripäeval on võimalik tasuda sularahas või maksekaardiga.

Märkused: