Seminarid ja koolitused

JUHTIMISSÜSTEEMID EHITUSES JA NENDE RAKENDAMINE

10. oktoober 2019

Seminari peateemad on ettevõtte juhtimissüsteemi (kvaliteet, tööohutus, töötervishoid, keskkond) väljaarendamine, rakendamine ja sertifitseerimine. Lisaks teooriale praktilised näited, fotod, skeemid.

Lektor: Enno Põder, MSc; Diplomeeritud ehitusinsener tase 7; kvaliteedijuht

10:00 - 11:30

1. Sissejuhatus teemasse
kvaliteet, tööohutus, töötervishoid, keskkond
– standardid, õigusaktid, ettevõtte sisekord 

 2. Organisatsioon
– erinevad huvipooled (kliendid, alltöövõtjad, ametkonnad)
– juhtimissüsteem, protsessid, protseduurid, vormid

11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 13:30

3. Eestvedamine, juhtimine, planeerimine
– pühendumus
– ettevõttesisesed kohustused, volitused, pädevused
– eesmärgid
– riskide juhtimine

4. Toetavad tegevused ja ressursid, tööprotsess
– inimesed ja taristu (ladu, seadmed, IT, transport)
– kompetentsus, koolitus
– dokumenteeritud teave ja dokumentide säilitamine (arhiiv)
– tööprotsesside juhtimine (kavandamine, tootmine)
– tooted ja teenused (pakkumine, nõuded, lepingud, ülevaatused)
– ettevõttevälised tooted ja teenused (alltöövõtjad, allhankijad)

13:30 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:30

5. Tulemuslikkuse hindamine
– mõõtmine, seire, analüüs
– kliendi rahulolu
– auditid (sise- ja välisaudit)
– juhtkonnapoolne ülevaatus

6. Pidev parendamine
– mittevastavus ja korrigeeriv tegevus
– parendamine

15:30 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 10. oktoobril 2019 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 110 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR.

  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Kuulajate sihtgrupp: juhtimissüsteemidega tegelevad isikud, kvaliteedijuhid, keskastmejuhid jt spetsialistid ja huvilised ka väljaspool ehitusvaldkonda.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud