Seminarid ja koolitused

Kaldkatuste ehitamine – kinnitusvahendid, keskkonnaklassid, ohutustooted, järelevalve ja dokumentatsioon

21. november 2017
10:00 - 10:20

Katuseohutuspaigaldised - üldised põhimõtted ja terminoloogia

Enno Rebane, EETL tegevdirektor

10:20 - 11:50

Tomi-Tuomas Inkinen Ohutus katustel – kaasaegsed lahendused kaldkatustele. Nõuded ja nõuetele vastavuse tõendamine

 1. Ajaloost (katuste ohutuslahendused varem)
 2. Ohutus katusel, personaalne ohutusvarustus
 3. Ohud ja ohtude ennetamine
 4. Erinevad ohutust tagavad katusetooted, neile esitatavad nõuded, katsetamine, vastavuse tõestamine (lumetõkked, redelid, käiguteed, turvasiinid, pollarid jt)
 5. Seadusandlus, vastutus
 6. Katuse ohutustoodete kasutus ja hooldus
 7. Mida toob tulevik

Lektor: Tomi-Tuomas Inkinen, MSc, Orima-Tuote OY, tootearendusinsener (inglise keeles, ettekande esimene pool ja loengumaterjal eesti keeles)

11:50 - 12:20

Kohvipaus

12:20 - 14:20

Kinnitusvahendid – vastupidavad katusekruvid. Keskkonnategurid, nõuded ja mõjud katuse elueale.

 1. Katuse funktsioon ja keskkonnamõjud
 2. Väliskeskkonna korrosioon ja agressiivsed mõjud
 3. Kuidas määratakse katuse keskkonnaklass
 4. Millistes keskkonna tingimustes on katusekinnitused
 5. Standardid, nõuded ja juhendid kinnituskruvide valikus ja vastavuse tõendamisel.
 6. Praktilisi näiteid õhukese pleki kinnitamisest: paigaldus, kasutus, probleemid
 7. Kinnitusvahendite mõju elukaarele: läbijooksud, pleki kestvus, hooldus.

Lektor: Jorma Kinnunen, MSc, CC Wizard OY juhataja (inglise keeles)

14:20 - 14:30

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 21. novembril 2017 kell 10.00-14.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.
Välislektorite ettekanded inglise keeles, vajadusel eestikeelsed selgitused.

 • Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.
 • Osavõtutasu sisaldab kohvipausi ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,6 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 6604 555 Ehituskeskus