Seminarid ja koolitused

KEN klastri infoseminar “Hoonete sisekliima”

22. november 2017

Seminar korraldatakse GBC ja EAS-i poolt toetatud klastrite programmi raames.

12:00 - 12:20

Sissejuhatus teemasse; Making the Internal Environment Generate Profit Using Sustainable Lifecycle Thinking (Kuidas hea sisekliima abil kasumit teenida kasutades jätkusuutlikku olelusringipõhist lähenemist)

Hadley Barrett (Green Building Council GBC), inglise keeles

12:20 - 13:10

Hoone piirete õhutihedus on sisekliima oluline osa. ISOVER õhutiheduse lahendused

Ardi Salus (Saint Gobain Ehitustooted AS)

13:10 - 14:00

Niiskusega arvestamine sisekliima kavandamisel

Targo Kalamees (TTÜ)

14:00 - 14:30

Sisekliima optimeerimine tarkava abil

Gery Einberg (GECC LP OÜ)

14:30 - 15:00

Siseõhu kvaliteet - hoone sisekliima oluline komponent

Ülar Palmiste (TTÜ)

15:00

Küsimused-vastused, seminari lõpetamine

 

KEN klastri (klastri juhtpartner Green Building Council) eesmärk on arendada oma partnerite äritegevust nii kodumaal kui ka välisturgudel jätkusuutliku ehitamise ja energeetika valdkonnas.
Klastri tegevused ja loodavad tööriistad annavad partnerettevõtetele pikaajalise ja jäljendamatu konkurentsieelise ning parandavad partnerfirmade positsiooni turul.
Samuti on meie eesmärgiks aidata kaasa seaduste, regulatsioonide ja standardite arengule ning koolitada välja siseturul tegutsevaid ettevõtteid, et ennast paremini positsioneerida ning suuta konkureerida välisettevõtetega.

Seminar toimub kolmapäeval  22. novembril 2017 kell 12.00-15.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Osavõtt tasuta.  Vajalik eelregistreerimine