Seminarid ja koolitused

KESTLIKU EHITUSE SUUNAS

01. veebruar 2023

Seminari peakorraldajad on Saint-Gobain Eesti, RUUKKI Products ja Roofit Solar

Euroopa kliimamäärus sätestab alates 2021. a. juunist kliimaneutraalsuse eesmärgi 2050-ndaks aastaks. Samuti sisaldab 2030-ndaks aastaks siduvat eesmärki – vähendada kasvuhoonegaaside heiteid 55% võrra võrreldes 1990. aastaga. Eesti on seadnud endale veelgi ambitsioonikama eesmärgi 2030. aastaks – vähendada kasvuhoonegaase 70% võrra (võrreldes 1990. aastaga).
Seminaril käsitletakse nii materjalide, toodete, lahenduste kui ka tervikhoonete keskkonnajalajälge, millest meie jalajälg tekib ning tutvustatakse CO2 arvestamise metoodika uuendusi, et planeerida võimalikult vähest keskkonnakahju.

Lektorid on TalTech-ist ning ettevõtetest Ruukki Products, Saint-Gobain Eesti ja Roofit Solar Energy

9:30

Saabumine ja hommikukohv suupistetega

10:00 - 10:10

Revolutsioon maailma terasetootmises – süsinikemissioonivaba teras

Uue revolutsioonilise CO2 vaba terasetootmise tehnoloogia HYBRIT abil on SSAB eesmärk olla esimene terasetootja maailmas, kes toob süsinikemissioonivaba terase turule aastaks 2026
Anti Metsamaa, BSc, SSAB Baltikumi müügijuht

10:10 - 10:30

Kauakestvad ja lihtsalt hooldatavad kulutõhusad metallfassaadid tootja pilgu läbi

Karl Koppel, MSc, Ruukki fassaadi disaini ja inseneeria juht

10:30 - 11:00

ISOVER ja Gyproc lahendused jätkusuutlikkuse vaatenurgast

Uudisena tutvustatakse ISOVER uuenenud kodulehel paiknevat lahenduste kogumit, kus muuhulgas näha erinevate lahenduste süsinikuheitmete väärtused.

Indrek Sniker, MSc, ISOVER müügijuht ja tehniline konsultant

11:00 - 11:15

Paus

11:15 - 11:45

Fibo toodete ökonoomne kasutamine projekteerimisel ja ehitamisel, tüüpvead konstruktsioonide üledimensioneerimisest

Margus Tint, MSc, Weber tootejuht, plokitooted ja müürisegud

11:45 - 12:30

Katus ja fassaad kui tervik

Viimase aja trendiks kujunenud katusekattematerjali kasutamine fassaadidel on andnud hoone välisilme kaunistamiseks palju uusi väljakutseid. Kuidas aga seda teha nii, et kogu süsteem toimiks tervikuna ja oleks hästi läbi mõeldud ning kestaks aastakümneid?
Toomas Velleste, Ruukki katusetoodete müügikonsultant

12:30 - 13:45

Lõuna ja ringkäik kruiisiterminalis

13:45 - 14:30

Maailma esimene madala süsinikusisaldusega fassaadiklaas ORAÉ

Agneta Jõepere, MSc, Saint-Gobain Glass, Arhitektuursete projektide spetsifikatsiooni juht

14:30 - 15:10

Ruukki Firewall - löögikindel ja taaskasutatav tuletõkkesein

Lahendus vastab EN standardite tuleohutusnõuetele, on löögikindel, lihtsasti ümbertõstetav ja uuesti kasutatav. Hea alternatiiv massiivsetele lahendustele. Taotlemisel on kaks patenti.

Ruukki Akustiline lahendus – mürarikaste ruumide järelkaja vähendamine
Tagasiside tellijatelt: “Ruukki Akustiline lahendus on pälvinud palju kiidusõnu nii mängijatelt kui ka teistelt külastajatelt. Siin on meeldiv olla ja mängust kostuvad helid ei häiri. Tore, et meil on nüüd siin nii hästi toimiv spordiareen Soomes Seinäjoel”, ütleb Padel Club Finlandi piirkonnajuht Tero Mäntylä.
Kaupo Pertel, MSc, Ruukki Baltikumi tehnilise- ja projekteerimisosakonna juht

15:10 - 15:25

Paus

15:25 - 15:45

Päikesekatuste mõju keskkonnale

Kas päikesekatus on tulevikus kohustus või pigem vaid vabatahtlik investeering rohelisemasse tulevikku?
Helen Anijalg, MA, Roofit Solar B2C Sales Lead

15:45 - 16:30

Hoone süsinikujalajälje hindamine energiatõhusalt renoveeritud kortermaja näitel

Käsitletakse tehaselise renoveerimise pilootprojekti, kortermaja Kuuma 4 Sauel. Tutvustakse 2022.a. algul avaldatud uuringut “Ehituse süsinikujalajälje hindamisprintsiipide rakendamisest Eestis” ning räägitakse selle valdkonna tulevikust Eestis ja Euroopas.
Kadri-Ann Kertsmik, MSc, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ja ekspert, Riigi Kinnisvara AS ehitatud keskkonna LCA ekspert

16:30

Seminaripäeva lõpp, bussitransport Tartusse ja Pärnusse

Seminar toimub kolmapäeval 1. veebruaril 2023 kell 9.30-16.30 Tallinna Sadama Kruiisiterminalis (Logi 4/2, 10111 Tallinn).

Osavõtt tasuta, vajalik eelregistreerumine

Osalema on oodatud arhitektid, projekteerijad, ehitajad, järelevalvespetsialistid ning valdkonnaga seotud huvilised.

NB! Seminari korraldajate poolt on tasuta transport seminarile ja tagasi Tartust ja Pärnust. Palun märgi registreerimisel oma transpordisoov. Kui olete registreerinud, aga selgub, et ei saa siiski osaleda, palume kindlasti sellest teada anda. See on oluline toitlustuse korraldamisel, kuna soovime järgida jätkusuutlikku majandamist ning vältida toidu raiskamist.

  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,9 täiendõppe arvestuspunktiga (saadetakse peale seminari digitaalselt).

Liikumisteekond kruiisiterminali (konverentsid, üritused): https://www.ts.ee/liikumisteekond-promenaadile-ja-kruiisiterminali/

Autoga tulijad: Logi 6 parklas esimesed 30 minutit parkimist on tasuta (edaspidi mobiilne parkimine, 24h maksab 6.- eur).
Ühistransporti kasutades tuleks sõita Linnahalli juurde, sealt kulub jalutamiseks 7-8 min.

Lisainfo tel 6604 555 ja  www.ehituskeskus.ee

Registreerumine lõppenud