Seminarid ja koolitused

KORTERELAMUTE TERVIKREKONSTRUEERIMINE

05. detsember 2017

Seminar korraldatakse tuginedes TTÜ uurimisrühma poolt läbiviidud uuringutele ja 2015.a. koostatud juhendmaterjalile.

10:00 - 11:30

Tehniliselt korrektsed insenersõlmed liginullenergia hoonele

Simo Ilomets, MSc, PhD, TTÜ liginullenergia uurimisrühma liige

11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 12:45

Korterelamute tüüpsõlmed, rõdude/lodžade tarindid renoveerimisel

Maksim Zelenski, MSc, Structure Engineering OÜ tegevjuht

12:45 - 13:30

Praktikas ilmnenud vastuolud tööde teostaja ja omanikujärelevalvet teostava inseneri vahel

Enn Tammaru, MSc, TTK lektor; omaniku konsultant EKFML juhatuse nõunikuna

13:30 - 14:00

SOE LÕUNA

14:00 - 15:30

Korterelamute ventilatsiooni lahendused

Anti Hamburg, MSc, TTK lektor, TTÜ doktorant

15:30 - 16:00

Küsimused - vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 5. detsembril 2017 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

  • Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.

Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.

Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 6,5 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 6604 555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud