Seminarid ja koolitused

Turvalisus ja kukkumiskaitse lahendused – reeglid ja ohutusnõuded. Hübriidseminar

17. aprill 2024

Seminar toimub koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga

9:30 - 10:00

Registreerumine + tervituskohv (9.50 liitumine zoom lingi kaudu)

10:00 - 10:45

ESSVE tooted betoon- ja kergbetoon aluspindadele

Enno Rahuoja, MSc, EKFML asepresident; Essve Estonia AS tegevjuht

10:45 - 11:30

Tuli ja katustel liikumine - päästetööde turvalisusest

1) Päästemeeskonna tegutsemise taktika.
2) Tegutsemine katusel hoone tulekahju korral.
3) Tegutsemine katusel päästetöödel.

Leonid Pahhutši, MSc, Päästeameti Välijuhtide grupp, välijuht

11:30 - 12:15

Kukkumiskaitse

 • Juhindudes IFD katuse ohutuse juhendist
 • Juhindudes EVS 920-5- 2023 nõuetest
 • Planeerimine ja valikud > konkreetsed näited
 • Tõkestamine, takistamine peatamine > konkreetsed näited
 • Läbitavad ja mitteläbitavad lahendused
 • Pindpaigaldatavad lahendused

Urmas Danil, Katusemaailm OÜ tehniline konsultant

12:15 - 12:45

LÕUNA

12:45 - 14:00

Kukkumiskaitse - Katusepiirded

 • ajutised lahendused
 • katusele ligipääs ja selle turvalisus
 • kukkumiskaitse paigaldamine, inspekteerimine ja dokumenteerimine
 • kukkumiskaitse ja katusele paigaldatud insenersüsteemide
 • hooldamise ohutuse tagamine – komplekslahendused

Urmas Danil, Katusemaailm OÜ tehniline konsultant

14:00 - 14:30

Kukkumiskaitse - erinevad süsteemid ja lahendused

Kermo Listra, SFS Group Finland Oy Eesti filiaal

14:30 - 15:00

Ruukki SafeLine trossisüsteem

Ove Erm, MSc, Ruukki Products AS tehniline konsultant

Seminar korraldatakse koostöös ET Infokeskuse ja Katuseliiduga kolmapäeval 17. aprillil 2024 kell 10.00-15.00 ning toimub Ehituskeskuses (Järve tn 2-5, Torn 1). Võimalik osaleda ka online-keskkonnas (registreerumisel kirjutage see soov Märkustesse)

 • Osavõtutasu 80.- eur + km, üliõpilastele, õpetajatele ja Katuseliidu liikmetele 60.- + km.
 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
 • Osavõtutasu palume arve alusel maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank. Seminari päeval on võimalik tasuda sularahas.
 • Osavõtutasu sisaldab elektroonseid loengumaterjale, toitlustust ja tunnistust. Seminari põhiettekanded salvestatakse.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,6 täiendõppe arvestuspunktiga saadetakse e-postiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud