Seminarid ja koolitused

LIGINULLENERGIAHOONEKS REKONSTRUEERIMINE – UTOOPIA VÕI ATRAKTIIVNE VÕIMALUS

12. oktoober 2017
11:00 - 11:30

Registreerumine

11:30 - 12:00

Elamukvartali liginullenergia kvartaliks kujundamise idee ja selle idee realiseerimise kavandamine

Raimond Tamm, MSc, Tartu regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige

12:00 - 12:45

Hrušovkade sisekliima uuringutest

Martti-Jaan Miljan, MSc, Eesti Maaülikool

12:45 - 14:15

Tehniliselt korrektsed insenersõlmed liginullenergia hoonele

Maksim Zelenski, MSc, Structure Engineering OÜ

14:15 - 14:30

Vaheaeg

14:30 - 15:00

Nõudluspõhine ventilatsioon

Toomas Kolk, MSc, InteliVent OÜ

15:00 - 15:30

Taastuvenergiaseadmete integreerimine olemasolevate seadmetega

Priit Pikk, MSc, Helioest OÜ juhatuse liige

15:30 - 16:00

Turvalisus hooldatavatel katustel

Martti Helm, SFS intec Oy Eesti Filiaal

16:00 - 16:15

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar korraldatakse koostöös Tartu Näitustega 12. oktoobril 2017 kell 11.30-16.15 Tartu Ehitusmessi seminariruumis aadressil Kreutzwaldi 60.

Tunnistused Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,2 täiendõppe arvestuspunktiga.

Osavõtt tasuta.

Lisainfo: Ehituskeskus 6604555