Seminarid ja koolitused

MADALSÜSINIKEHITUS. Väljakutsed ja võimalused Eesti ehitussektorile. Süsinikujalajälje arvutusmetoodika – VIDEOSEMINAR

12. november 2020

Konverents korraldatakse koostöös Digitaalehituse klastri, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, MKM ja ET Infokeskusega.

9:30 - 10:00

Registreerumine (link saadetakse osaleja meilile)

10:00 - 10:10

Konverentsi avamine

Madis Avi, MSc, Digitaalehituse klastri juhatuse esimees ja Ergo Pikas, PhD, Aalto Ülikool, TTÜ teadur (seminari moderaator)

10:10 - 10:30

MKM visioon ja tegevussuunad Eestis

Ivan Sergejev, MKM keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht / Ivo Jaanisoo, MSc, MKM Ehitus- ja elamuosakonna juhataja

10:30 - 11:30

Kliimaeesmärgid ja ehitusvaldkond

Matti Kuittinen, PhD, Aalto Ülikool ja Soome Keskkonnaministeerium (inglise keeles)

11:30 - 12:00

Edukad projektid madalsüsinikehituse kontekstis

Andres Kull, MA, AS Kroonpress juhatuse esimees (sissejuhatus ettekandele Lauri Kivil, Eesti Puitmajaliit)

12:00 - 12:45

VAHEAEG

12:45 - 13:15

EAL-i kuraatorinäitus “Liginull” - ehitussektori ökoloogilise jalajälg ning säästlikumad lahendused

Eik Hermann, EKA lektor ja EKA doktorant ning Mihkel Tüür, Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8

13:15 - 13:45

Ristkihtpuidu kasutusvõimalused uue ruumikvaliteedi loomisel

Sille Pihlak, MA, EKA noormeteadur, doktorant

13:45 - 14:45

Ehitusmaterjalide süsinikujalajälje praktiline arvutus - LCA metoodika ja tööriistad

Anni Oviir, MSc, LCA spetsialist, Tallinna Tehnikaülikool

14:45 - 15:00

Arutelu - Konverentsi lõpetamine . Tunnistused registreerunutele EEL TP-dega saadetakse seminari järgselt elektroonselt

Foto: www.eiffage.com

Konverents toimub neljapäeval 12. novembril 2020 kell 9.30-15.00 videoülekandena Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikamajast, Ehitajate tee 5, ruum NRG-226.

Covid-19 nakatumisnäitajate olulise tõusu tõttu toimub üritus vaid videoülekandena, kuid kõik registreerunud osalejad saavad hiljem ka järelvaadatava salvestuse.

  • Osavõtutasu 90.- EUR + km, õppejõududele ja Digitaalehituse klastri liikmetele 60.- + km, üliõpilastel võimalik tasuta osaleda
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
  • Osavõtutasu palume maksta enne konverentsi ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab järelvaadatavat videosalvestust, tunnistust ja elektroonseid loengumaterjale.
  • Tunnistused osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,4 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud