Seminarid ja koolitused

METALLKONSTRUKTSIOONID – kavandamine, dimensioneerimine, valmistamine ja paigaldamine (objekti T1 näitel). Probleemid metallkonstruktsioonidega

12. aprill 2018

Seminari kava

10:00 - 11:30
 • Kuplitest varasemast konstruktori loogikast lähtudes
 • Esmased pakutud lahendused
 • Tellija lähteülesanne tööks ja selle eripärad
 • Varrastiku ja sõlmede kujundamise lähtekohad
 • Dimensioneerimise kriteeriumid ja toereaktsioonid/koormused ringkandjale
 • Valmistamise ja monteeritavuse tagamine
 • Mudel, arvutamine ja konstruktsiooni kujundamine soodsaks koostööks alusega
 • Tulepüsivus ja selle saavutamine
 • Küsimused-vastused

Paavo Pikand, MSc, CIVEN OÜ juhataja, peakonstruktor

11:30 - 12:00

BIM mudel - tugi konstruktorile, valmistajale, monteerijale, ühisotsuste langetamise kaasaegne keskkond

Siim Saidla, ehitusinsener 6, TTK lektor, OÜ Gravicon peaspetsialist

12:00 - 12:30

KOHVIPAUS

12:30 - 14:00
 • Konstruktsioonide valmistamine
 • Täpsuse saavutamise tee
 • Monteeritavad sektsioonid, poltsõlm
 • Logistika ja montaažiskeem

Vjatsheslav Belõi, MSc, diplomeeritud ehitusinsener V, Moodul Projekt OÜ juhatuse liige

14:00 - 14:30

LÕUNA

14:30 - 16:00

Tehnilisi probleeme metallkonstruktsioonidega

• terase tootmisest ja terase termilisest töötlemisest
• keevitamisel toimuvatest protsessidest
• keevterasest ja mida on sellest vaja järeldada
• teraskonstruktsiooni korrosioonist
• metallkonstruktsiooni olukorra hindamisest
• metallkonstruktsiooni tõrgetest ja töökindluse tõstmise abinõudest

Karl Õiger, DSc, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor

16:00 - 16:30

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 12. aprillil 2018 kell 10.00-16.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, 2. korrus, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja  õpetajatele 50 EUR.

 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5.6 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud