Seminarid ja koolitused

VEEBISEMINAR – Monteeritavatest r/b elementidest ehitatavate hoonete ehitustehnoloogiast

04. juuni 2020

Esialgselt aprillikuusse kavandatud seminar toimub live-veebiseminarina 4. juunil.

Seminari kava

 Lektor:  Sven Viin, ehitusjuht tase 6, OÜ PVM juhatuse liige

10:00 - 11:30

1. Montaažiööde kavandamine

1.1. meeskonna loomine
1.2. ehitusplatsi plaani koostamine
1.3. allhankijate valik ja koostöö projekteerijaga
1.4. montaažitööde meeskonna komplekteerimine
1.5. tööde teostamise plaan ja  graafiku koostamine

11:30 - 11:45

Paus

11:45 - 13:00

2. Tellija eesmärkide saavutamiseks vajalike otsuste langetamine

2.1. omanikujärelevalve korraldamine ja kriteeriumid
2.2. betoonpindade pinnakvaliteedi valik
2.3. töökoosolekute läbiviimise formaat; osalejate kooseis
2.4. tööohutuse planeerimine tööprotsesside teostamiseks

3. Töö ehitusplatsil

3.1. kavandusplaani p.1.2. realiseerimine ehitusplatsil
3.2. ehitusplatsi infovahetuse kava p. 2.3. realiseerimiseks
3.3. meeskonna vastutusvaldkondade kehtestamine, silumine ja töös hoidmine
3.4. põhiprotsesse toetavate üksuste loomine ja töösse rakendamine;
3.5. tööohutuse tagamine ja kontroll montaažitööde käigus

13:00 - 13:15

Paus

13:15 - 14:30

4. Tööliigid, vastuvõtt, ladustamine ja montaaž

4.1. Postid; Soklipaneelid; Sise- ja välisseinapaneelid; Talad; Õõnes- ja TT-paneelid; Trepielemendid ja rõduplaadid
4.2. Järelhooldustööd

14:30

Küsimused ja vastused. Tunnistused osalenutele saadetakse e-postiga.

Edasilükatud seminari uus toimumisaeg on neljapäev 4. juuni 2020 algusega kell 10.00. Seminar toimub live-veebiseminarina Zoom keskkonnas, mis võimaldab ka kuulajatel soovi korral aktiivselt osaleda ja küsimusi esitada. Sõltuvalt küsimuste arvust on seminari lõpp ca 14.30.

Osavõtutasu 90 EUR (koos km-ga), mitmele osalejale samast ettevõttest on soodustus 10%. Üliõpilastele ja õpetajatele hind 50 EUR

  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab osalemisvõimalust live-seminaril ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,5 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud