Seminarid ja koolitused

MUINSUSKAITSEALASED TÖÖD JÄRVAMAAL ROOSNA-ALLIKU JA PURDI MÕISAS TEHTU NÄITEL

18. mai 2017
10:00 - 10:30

Saabumine Roosna-Alliku mõisa – hommikukohv ja jalutuskäik mõisapargis

10:30 - 11:00

Järvamaa kaitsealused mälestised ning nende seisukorra ülevaade, Järvamaa mõisakoolid.

Karen Klandorf, MSc, Muinsuskaitseamet, Järva maakonna vaneminspektor

11:00 - 11:30

Sarnasused ja erinevused kolme Järvamaa mõisa saatuses - ajaloost, keha kujust, protsessist, mis edasi?

Urmas Arike, MSc, Purdi mõisa restaureerimiskontseptsiooni autor

11:30 - 12:00

Muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes

Margus Piik, MSc, Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert

12:00 - 12:30

Maalingud Järvamaa mõisates

Hilkka Hiiop, PhD, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna dotsent

12:30 - 13:15

LÕUNA

13:15 - 14:15

Ringkäik Roosna-Alliku mõisas, tutvumine mõisa keldri restaureerimistöödega; sõit Purdi mõisa

14:15 - 15:00

Ringkäik Purdi mõisas, uuringute vaatlus

Hilkka Hiiop ja Urmas Arike

15:00 - 16:00

Sõit Anna kirikusse. Restaureerimistööde vaatlus Anna kirikus

Väljasõidu seminar toimub neljapäeval 18. mail 2017 kell 10.00-16.00 Roosna-Alliku ja Purdi mõisas. Tellitud buss väljub Rävala pst 8 maja eest kell 8.30 (kogunemine 1. korruse fuajees kell 8.20).

  • Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.

Osavõtutasu sisaldab transporti, toitlustust ja loengumaterjale. (Kes ei soovi kasutada pakutud bussitransporti, kehtib hind 80 EUR)

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,9 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: Ehituskeskus 6604555