Seminarid ja koolitused

Ohutuse tagamine fassaadi ja katuse hooldus- ja remonttöödel

06. oktoober 2020

Seminari korraldaja on Kukkumiskaitse OÜ

Seminari kava

Lektor: Taavi Lukas, MBA, Kukkumiskaitse OÜ

9:30 - 10:00

Registreerumine, hommikukohv

10:00 - 11:50

1. Katusel, fassaadil ja aatriumis tehtavate ehitus-, remont- ja hooldustööde planeerimine ohutust ja ligipääsetavust silmas pidades

2. Turvalahenduste liigid
– Standardile EN 795 klass A vastavad: konstruktsioonilised ankrud vertikaalseks, horisontaalseks ja kaldpinnale kinnitamiseks
– Standardile EN 795 klass C vastavad: horisontaalsed ja painduvad ankruliinid
– Standardile EN 795 klass D vastavad: horisontaalsed ja jäigad ankurduse relsid
– Standardile EN 353-1 vastavad: kukkumist peatavad seadised jäigalt ankurdatud liinile
– Näited erinevate turvalahenduste kasutamisest

11:50 - 12:10

KOHVIPAUS

12:10 - 14:00

3. Ohutusvõrgud - äripindade hooldustööd kliendi äritegevust katkestamata

4. Kaitsepiirded – hooldusmeeskonna ohutuse tagamine lamekatustel

5. Arutelu, küsimused

14:00

Seminari lõpetamine, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 6. oktoobril 2020 kell 10.00-14.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, 2. korrus Tallinn.

  • Osavõtt tasuta, vajalik eelregistreerumine.
  • Seminarile on oodatud arhitektid, projekteerijad, konstruktorid, kinnisvaraarendajad ja -haldurid, klaasfassaadide paigalduse projektijuhid, Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liikmed, Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu liikmed jt spetsialistid

Seminarijärgselt elektroonsed ettekanded

  • Tunnistused seminarist osavõtjatele.
  • Seminari turvaliseks korraldamiseks on kohapeal desinfitseerimisvahendid ning soovijatele ka kaitsemaskid.

Lisainfo tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud