Seminarid ja koolitused

Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes

10. oktoober 2017

LEKTOR: Rait Pukk, MSc, Sisekaitseakadeemia, Tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja

Seminari kava

Seminar korraldatakse aprillis 2017 jõustunud uue määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ raames.

10:00 - 12:00

Olulisemad muudatused uues määruses

 • ohutuse tagamine ja tõendamine;
 • täpsustatud ja uued mõisted;
 • kandekonstruktsioonide tulekaitse, sh puitkonstruktsioonide tulekaitse enam kui kahekorruselistes hoonetes;
 • evakuatsiooniohutus;
 • tule leviku tõkestamine, avatäited
12:00 - 12:30

SOE LÕUNA

12:30 - 14:00
 • puidu kasutamine viimistlusmaterjalina hoonetes ja nende fassaadidel;
 • uued nõuded tuletundlikkusele;
 • küttesüsteemid ja ventilatsioon;
 • kustutus- ja päästetööde tagamine
14:00 - 14:45

Ehitusmaterjalide valik ja käitumine tulekahju korral (praktiliste näidete põhjal)

14:45 - 15:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 10. oktoobril 2017 kell 10.00-15.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

 • Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.
 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab lõunat ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidutäiendõppe arvestuspunktidega.

Lisainfo: tel 6604 555 Ehituskeskus