Seminarid ja koolitused

PÕRANDAPÄEV 5 Tartus: Puitpõrandad

19. märts 2024

Seminar toimub koostöös Viimistlusmaterjalide Paigaldajate ja Tarnijate Liiduga (VIMPTEL)

10:10 - 10:30

Registreerumine

10:30 - 12:30

Puitkattematerjalidest tulenevad nõuded betoonpõrandale

 • Alusdokumendid kvaliteedikriteeriumite määramiseks
 • Olulised betoonpõranda kvaliteedinäitajad enne puitpõrandakatete paigaldamist
 • Betoonpõranda vajalike omaduste (tasasus, niiskus, puhtus, siledus jms) saavutamine ja kontroll
 • Vastutuse jagunemine ehitusprotsessis
 • Materjalide niiskustehniline käitumine – kuidas tagada betooni kuivamine, kuidas mõista õieti keskkonna niiskusnäitajaid ehitusprotsessis ja hilisemas kasutusolukorras.
 • Konstruktsioonide akustiline käitumine – lahendused nõutud õhu- ja löögiheliisolatsiooni nõuete saavutamiseks
 • Praktilisi soovitusi edasiseks

Mati Laurson, MSc, Volitatud ehitusinsener, tase 8, Savekate OÜ; BÜ juhatuse liige

12:30 - 13:15

Vaheaeg

13:15 - 14:30

Puitpõrandate paigaldusreeglid ja nende tõlgendamine nii tarnija kui paigaldaja vaatest

 • kasutustingimused ja nõuded sisekliimale
 • tingimused kvaliteetseks paigalduseks
 • paigaldusjuhendite ja RYL-i kasutamine

Sven Ersling, MA, Lincona Konsult AS tegevjuht ja Urmo Raadik, Flexible OÜ juhatuse liige

14:30 - 15:45

Puitpõrandate viimistlus, järelhooldus ja renoveerimine

 • puidu looduslikust päritolust tingitud iseloomu omadused
 • tegevused puitpõranda pikaealisuse tagamiseks
 • järelhoolduse ABC
 • puitpõranda reneoveerimise võimalused

Andres Leismann, Osmo Baltic OÜ

Seminar toimub teisipäeval 19. märtsil 2024 kell 10.30 – 15.45 Eesti Maaülikooli Metsamajas (Tartu, Kreutzwaldi 5, auditoorium 1A5).

Osavõtt tasuta. Vajalik registreerumine.

Osavõtjatele loengumaterjalid ja tunnistus. Lõunapausil saab igaüks teha söögivalikud ülikooli söökla menüüst ja tasuda ise.

Tunnistused osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega saadetakse peale seminari digitaalselt.

Kuulajate sihtgrupp: arhitektid, projekteerijad, ehitusettevõtjad, põrandakatete paigaldajad, omanikujärelevalve spetsialistid.

Lisainfo tel 6604 555 Ehituskeskus

Registreeru seminarile:

  Eesnimi:

  Perek.nimi:

  Ettevõte:

  Aadress:

  E-post:

  Telefon:

  Märkused: