Seminarid ja koolitused

Probleemid praktikas ja abi uuest standardist EVS 932:2017 Ehitusprojekt

23. jaanuar 2018

LEKTORID: Indrek Tärno, volitatud ehitusinsener
                         Heiki Meos, volitatud ehitusinsener

Seminari kava

10:00 - 10:05

Sissejuhatus teemasse

10:05 - 11:30

Milliste praktikas levinud arusaamatuste lahendamisel otsida abi uuest ehitusprojekti standardist?

 • Kuidas tellida ehitusprojekti?
 • Ehitusprojekti tellija lähteülesanne
 • Ehitusprojekti põhimõtted
 • Kui palju maksab ehitusprojekt?
 • Mis kuulub ehitusprojekti koosseisu ja mis mitte?
 • Ehitusprojekti nõuetele vastavuse hindamine
 • Ehitusprojekti staadiumid ja nende väär tõlgendamine
 • Kas eelprojekti alusel tohib ehitada?
 • Millal tuleb koostada tööprojekt?
 • Mida tähendab peaprojekteerimine?
11:30 - 11:50

Kohvipaus

11:50 - 13:20
 • Ehitusprojekti kvaliteedi alused
 • Kas tööprojekti koosseisus peab olema seletuskiri?
 • Ehitusprojekt ja muud ehitamiseks vajalikud projektdokumendid
 • „Klassikaline projekteerimine“ versus ehitise infomudel
 • Mis on projekteerija järelevalve?

Indrek Tärno, volitatud ehitusinsener (EQF) 8, OÜ Projektipea

13:20 - 13:50

Lõuna

13:50 - 15:20

Ehitusala professionaalidest, kelle töövahendiks on uus ehitusprojekti standard

 • Kutseseadus
 • Kutsestandardid
 • Uus kvalifikatsiooninõuete määrus nr 61

Heiki Meos, volitatud ehitusinsener (EQF) 8, OÜ Estkonsult

15:20 - 15:45

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 23. jaanuaril 2018 kell 10.00-15.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.
Osavõtjaid on registreerunud üle 100 ja seminar toimub 1. korruse suures auditooriumis.

 • Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.
 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,1 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

 

Registreerumine lõppenud