Seminarid ja koolitused

Ressursitõhus projekteerimine ja jäätmekäitlus

04. mai 2017

Materjalikulu ja jäätmete optimeerimine on teema, millele eriti projekteerimise faasis ei peeta vajalikuks tähelepanu pöörata, hoolimata sellest, et suurte projektide puhul võib õigesti korraldatud jäätmekäitlus säästa sadu tuhaneid eurosid

Seminar korraldatakse GBC ja EAS-i poolt toetatud klastrite programmi raames. Tutvustatakse nii uusi lahendusi, mida Eestis ei ole veel kasutusele võetud, kui ka räägitakse juba praktikas läbi proovitud näiteid Eestist ja mujalt Baltikumist.

14:00 - 14:45

Sissejuhatus. Jäätmete optimeerimine. Näiteid ressursiefektiivsusest kogu ehitise olelusringi vältel ning kuidas BREEAM aitab säästa raha ja ressursse.

Hadley Barrett, Green Building Council GBC (inglise keeles)

14:45 - 15:30

Peamised jäätmekäitlustehnoloogiad

Viktoria Voronova, TTÜ

15:30 - 16:00

Jätkusuutlik projekteerimine

Paavo Pärn, Sirkel & Mall OÜ

16:00 - 16:30

Efektiivne jäätmekäitlus ehitusplatsil

Margus Rahuoja, Maru Ehitus AS

NB! KEN klastri (klastri juhtpartner Green Building Council) eesmärk on arendada oma partnerite äritegevust nii kodumaal kui ka välisturgudel jätkusuutliku ehitamise ja energeetika valdkonnas.

Klastri tegevused ja loodavad tööriistad annavad partnerettevõtetele pikaajalise ja jäljendamatu konkurentsieelise ning parandavad partnerfirmade positsiooni turul.

Samuti on meie eesmärgiks aidata kaasa seaduste, regulatsioonide ja standardite arengule ning koolitada välja siseturul tegutsevaid ettevõtteid, et ennast paremini positsioneerida ning suuta konkureerida välisettevõtetega.

Seminar toimub neljapäeval 4. mail 2017 kell 14.00-16.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

  • Osavõtt tasuta.

Lisainfo: Ehituskeskus tel 660 4555