Seminarid ja koolitused

ROHEPÖÖRE EHITUSES II. Fassaadide projektlahendused ja integreeritud päikesepaneelid. Külmasildade mõjudest

20. oktoober 2022

ET Infokeskus koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga korraldab 2022.a. sügisel neli Rohepöörde seminari, mille põhifookus on suunatud hoonefondi sellisele terviklikule rekonstrueerimisele, mis tagab energiatõhusa lõpptulemuse ja kaasaegse ventilatsioonilahenduse. Ettekanded toetuvad TTÜ värsketele rakendusuuringutele, doktoritöödele ja senistele kogemustele rekonstrueerimislahenduste praktiliselt poolelt – kuidas tegevustega alustada, milliste tehnoloogiate ja konstruktsiooniliste ning tehnosüsteemide lahendustega energiasäästu saavutada ja milliste vigade tõttu soovitud tulemuseni ei jõuta.
2021. a. lõpuks oli Eestis terviklikult renoveeritud 3000 korterelamut ning 14000 on renoveerimise ootel.

Seminari kava

9:40 - 10:00

Registreerumine ja tervituskohv

10:00 - 11:00

Võimalikud tehnilised lahendused hoonete soojustamiseks lähtuvalt rakendusuuringutest tehaseliselt valmistatud elementidega, tüüpiliste probleemide vältimisest kohapeal ehitamisel

Peep Pihelo, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli ekspert

11:00 - 12:15

Hoone soojustamisel esinevate ebaideaalsuste ja külmasildade mõju soojusläbivusele ja hoone soojuskaole

Jaanus Hallik, PhD, Tallinna Tehnikaülikool

12:15 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 14:00

Krohvisüsteemi integreeritud päikesepaneelid – uudne tootearenduse lahendus

Martin Talvik, MSc, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant

14:00 - 14:30

Küsimused, arutelu

Seminar toimub neljapäeval 20. oktoobril 2022 kell 10.00-14.30 Ehituskeskuses Järve tn 2-5, Torn 1, 2. korrus. Seminariruumi kohad on täitunud, online-osalemisvõimalusi jätkub, uutel registreerujatel palun kirjutada onlines Märkused-lahtrisse.

  • Osavõtutasu 90.- EUR + km, üliõpilastele ja õpetajatele 50.- + km.
    Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
    Osavõtutasu palume arve alusel maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
    Seminari päeval on võimalik tasuda sularahas
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust, loengumaterjale ja tunnistust.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,6 täiendõppe arvestuspunktiga saadame e-postiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud