Seminarid ja koolitused

SILDADE KANDEVÕIME HINDAMINE PROOVIKOORMAMISE TEEL

17. jaanuar 2019

Seminari kava

Lektor: Martti Kiisa, PhD, TTK ehitusinstituudi professor

10:00 - 11:00

Sissejuhatus teemasse

– rakendusuuringu eesmärk
– uurimisobjektiks valitud sillad

11:00 - 12:00

Ettevalmistustööd

– sildade tehnilise seisukorra hindamine
– kontrollarvutuste teostamine
– katsetamise programm

12:00 - 12:30

LÕUNA

12:30 - 13:00

Mõõteseadmete valik

13:00 - 14:00

Katsetamisest

14:00 - 14:45

Rakendusuuringute tulemuste analüüs

14:45 - 15:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 17. jaanuaril 2019 kell 10.00-15.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 50 EUR.

  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,8 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud