Seminarid ja koolitused

Soojusisolatsiooni 10 teemat – veebiseminar

21. aprill 2021

Seminari kava

Lektor: Erki Soekov, MSc, Volitatud ehitusinsener, tase 8; Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna lektor

9:50 - 10:00

Registreerumine zoom-lingi kaudu

10:00 - 11:30
  1. Miks on isoleerimine vajalik? Selgitame olulised fookuspunktid.
  2. Looduslikud nähtused – soojus, õhuliikumine ja niiskus. Mis on praktiku jaoks oluline ja mis on teisejärguline?
  3. Isoleerimise liigid ja printsiibid soovitud sisekliima tagamiseks.
  4. Nõuded ja normid, mida peame isoleerides arvestama. Soojusisolatsiooni kaasfunktsioonid.
  5. Isolatsioonimaterjalide valiku kriteeriumid ja piirangud.
11:30 - 12:00

Vaheaeg

12:00 - 13:30

   6. Projektlahendused ja nende puudused. Millised vead esinevad soojustamise projektides?
    7. Isolatsiooni maksumuse ja tasuvuse lihtsad, esmased arvutused.
    8. Olulised printsiibid isolatsioonide sõlmelahendustes. Standardsed ja ebastandardsed juhtumid.
    9. Kuidas ja miks juhtimine, tehnoloogia, tööde järjekord ja töökvaliteet mõjutab isoleerimise lõpptulemust.
   10. Soojustustööde hanked, lepingud, järelevalve ja vastuvõtmine. Tähtsamad põhimõtted ja praktilised kogemused.

13:30 - 13:45

Küsimused-vastused

Foto: suomela.fi

Seminar toimub kolmapäeval 21. aprillil 2021 kell 10.00 – 13.45 veebiseminarina (zoom-keskkonnas).

  • Osavõtutasu 80.– EUR + km, üliõpilastele ja õpetajatele 50.- + km 
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab tunnistust, loengumaterjale ja järelvaadatavat salvestust.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,3 täiendõppe arvestuspunktiga (saadetakse meiliga)

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud