Seminarid ja koolitused

Soojustamise uudsed lahendused ja muutused energiatõhususe nõuete vastavuse tõendamisel

07. november 2017
10:00 - 10:30

Osalejate registreerumine ja tervituskohv

10:30 - 10:45

Paroc – parim põhjamaine soojustus

Jüri Vähi, ehitusinsener, AS Paroc

10:45 - 11:30

Uus vaheseinte heliisolatsioon

Ronalds Liepins, MSc, SIA Paroc (inglise keeles)

11:30 - 12:15

Lamellvillade kasutamine soojustuses

Mantas Strazdas, MSc, UAB Paroc (inglise keeles)

12:15 - 13:15

Elukeskkond 2.0

Marek Strandberg, dipl. insener

13:15 - 13:45

Lõuna

13:45 - 14:30

Lähiaja muutused hoonete energiatõhususe valdkonna õigusruumis ja miinimumnõuetele vastavuse tõendamise metoodikates

Teet Tark, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 ja energiatõhususe spetsialist, tase 8, Hevac OÜ

14:30 - 14:45

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 7. novembril 2017 kell 10.30-14.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, II korrus, Tallinn.

  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Osavõtt tasuta.

Seminarijärgselt laetakse loengumaterjalid osavõtnutele internetti.

Lisainfo: Ehituskeskus tel 660 4555