Seminarid ja koolitused

Tartu Ehitusmessil Standardi EVS 812-7:2018 uustöötluse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ tutvustus

19. oktoober 2018

Seminar korraldatakse koostöös Tartu Näitustega 18.-20.10 toimuval Tartu Ehitusmessil.

LEKTOR: Rait Pukk, MSc, Sisekaitseakadeemia, Tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja

Seminari kava

10:30 - 11:00

Registreerumine

11:00 - 12:30

Hoonete kandekonstruktsioonide tulepüsivuse nõuded ja erisused. Tule leviku tõkestamine. Hoone väline tuleohutus, ehitusmaterjalide kasutamise piirangud tulenevalt tuletundlikkusest – muutused senisega võrreldes.Tuletõkketarindid

12:30 - 13:00

Kohvipaus

13:00 - 14:30

Tuleohutuspaigaldised. Evakuatsiooni tagamine. Kuidas tagada piisav evakuatsiooniaeg? Päästemeeskonna tegutsemisvõimalused ja ohutus.

14:30 - 15:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Koolitus on mõeldud projekteerimis- ja ehitustöödega seotud isikutele ning keskendutakse peamiselt muudatuste ja uute regulatsioonide selgitamisele standardi uustöötlusega seonduvalt.

Seminar toimub reedel 19. oktoobril 2018 kell 11.00-15.00 Tartu Ehitusmessi seminariruumis aadressil Kreutzwaldi 60.

  • Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta vaid sularahas.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab messipääset, kohvipausi ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud