Seminarid ja koolitused

Standardi EVS 812-7:2018 uustöötluse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ tutvustus

11. oktoober 2018

LEKTOR: Rait Pukk, MSc, Sisekaitseakadeemia, Tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja

Seminari kava

10:00 - 11:30

Hoonete kandekonstruktsioonide tulepüsivuse nõuded ja erisused. Tule leviku tõkestamine. Hoone väline tuleohutus, ehitusmaterjalide kasutamise piirangud tulenevalt tuletundlikkusest – muutused senisega võrreldes.Tuletõkketarindid

11:30 - 12:00

Kohvipaus

12:00 - 13:30

Tuleohutuspaigaldised. Evakuatsiooni tagamine. Kuidas tagada piisav evakuatsiooniaeg? Päästemeeskonna tegutsemisvõimalused ja ohutus.

13:30 - 14:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Koolitus on mõeldud projekteerimis- ja ehitustöödega seotud isikutele ning keskendutakse peamiselt muudatuste ja uute regulatsioonide selgitamisele standardi uustöötlusega seonduvalt.

Seminar toimub neljapäeval 11. oktoobril 2018 kell 10.00-14.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

  • Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab kohvipausi ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

NB! Sama päevakavaga seminar toimub 19.10 ka Tartu Ehitusmessil. Tartus osalemiseks palume registreeruda Seminarid allosas oleva kava kaudu.

Registreerumine lõppenud