Seminarid ja koolitused

Targa Tellija meeskonna koolitus – EHITUSPROJEKTI KAVANDAMISETAPP

03. oktoober 2023

Koolituste korraldamisel on abiks Ehituse e-hüppe programm

2023.a. sügisel korraldatakse TalTech Mektorys nelja seminari koolitustsükkel ehitustellijale ja teistele ehitusprojekti osalistele. Põhifookuses on projekti algataja ehk selline Tark Tellija, kes mõistab elukaareülest mõtteviisi ja koostöö olulisust kõigi projekti osaliste vahel, soovib kasutada erinevaid digitaalseid lahendusi alates kavandamisest kuni kinnisvara korrashoiuni ja mõistab projekti kestel tekkivate süstematiseeritud andmete olulisust ehitise kasutusperioodiks. Targa Tellija poolt valitud meeskonna edu seisneb targalt tellimises, mis tähendab projekti igas etapis koostööd ja üksteise mõistmist projekti kõigi osaliste poolt.
Koolitused korraldatakse Ehituse ühtse klassifikatsioonisüsteemi CCI-EE töörühma eestvedamisel okt-dets 2023, need toimuvad ettekannete ja praktiliste töötubade vormis ning hinnatakse EEL TP-dega.
Kavandamisetapis on põhiliseks digitaliseerimise poolt toetatavaks eesmärgiks luua eesmärke täita aitav Projekteerimise lähteülesanne ja Projekteerimishanke läbiviimise dokumentatsioon

9:30 - 10:00

Registreerumine ja tervituskohv

10:00 - 10:20

Targa tellija kontseptsioon – ülevaade valmimisjärgus dokumendist

Enn Tammaru, MSc, volitatud ehitusins. tase 8, Ehituskeskuse seminaride projektijuht

10:20 - 10:40

Riikliku tellija vaade

Jüri Rass, PhD, Kliimaministeerium, Ehituse ja elukeskkonna osakond, digitaalehituse ekspert

10:40 - 11:10

Lähteülesande koostamise kogemused ja õppetunnid

Hele-Mai Metsal, MSc, AS Tallinna Sadam arendusjuht

11:10 - 11:40

Teadliku tellija võimaluste realiseerimine hoone elukaares

 • Arendusprojekti stardi hetke tulevikuvaade
 • Kas kliendi defineerimine on oluline ja kui kaugele sellega minna – toode ja teenus
 • Millised on täna võimalused ja kas eksisteerivad piirid

Tiina Meus, MSc, Volitatud ehitusinsener, tase 8, Oma Ehitaja AS projekteerimisvaldkonna juht

11:40 - 12:15

Ehituskuludest ehitise elukaarekuludeni: rahvuslikud ja rahvusvahelised klassifikaatorid

Roode Liias, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli professor

12:15 - 12:45

LÕUNA

12:45 - 13:30

Tellija kontseptsioon ja roll ehitusprojekti teostamisel

Ergo Pikas, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli abiprofessor

13:30 - 14:00

Miks ja kuidas olla digitark tellija. Ehitusprojektiga seotud infovahetuse korraldamine

Hendrik Park, MSc, Dipl. ehitusinsener tase 7, TalTech kinnisvara IT projektide juht

14:00 - 14:30

Varahalduseks sobivate andmete kavandamine

Kaia Kirs, MSc, Reminet OÜ

14:30 - 15:15

Praktiline töötuba näidisprojekti abil

Hendrik Park, MSc, Dipl. ehitusinsener tase 7, TalTech kinnisvara IT projektide juht

15:15 - 15:20

Koolituspäeva kokkuvõte moderaatori poolt

Seminar toimub teisipäeval 3. oktoobril 2023 kell 9.30-15.00 Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas (Raja tn 15, HUB-ruum). Huvi korral ka online-osalemine (zoom)

 • Osavõtutasu 80.- EUR + km.
 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
 • Osavõtutasu palume arve alusel maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Seminari päeval on võimalik tasuda sularahas.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust, loengumaterjale ja tunnistust.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,1 täiendõppe arvestuspunktiga saadame e-postiga.
 • Kohaletulijatel palume võimalusel kaasa võtta laptop, kuna plaanis on korraldada ka praktiline rühmatöö.

Parkimisinfo autoga tulijale:
Tasuta saab parkida Mekory külaliste parklasse (vt parkimisskeem)

Juhul kui parkla on täitunud, siis alternatiivid on: Tehnopoli Startup Inkubaatori maja taga olev parkla (Mäealuse 2-1) või Loodusteaduste maja parkla (Akadeemia tee 15).  Sealt on Mektorysse u 5 minutiline jalutuskäik. Mõlemad parklad on tasulised. Lisavõimalus ka Ehituse Mäemaja (Mäepealse 3, asub Mektory-maja taga))

Lähimad bussipeatused:

 • Buss 11 (Keemia peatus)
 • Buss 23 (Raja peatus)
 • Buss 24A (Raja peatus)
 • Troll 3 (Keemia peatus)

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud