Seminarid ja koolitused

Targa Tellija meeskonna koolitus – Projekteerimisetapp

31. oktoober 2023

2023.a. sügisel korraldatakse TalTech Mektorys nelja seminari koolitustsükkel ehitustellijale ja teistele ehitusprojekti osalistele. Põhifookuses on projekti algataja ehk selline Tark Tellija, kes mõistab elukaareülest mõtteviisi ja koostöö olulisust kõigi projekti osaliste vahel, soovib kasutada erinevaid digitaalseid lahendusi alates kavandamisest kuni kinnisvara korrashoiuni ja mõistab projekti kestel tekkivate süstematiseeritud andmete olulisust ehitise kasutusperioodiks. Targa Tellija poolt valitud meeskonna edu seisneb targalt tellimises, mis tähendab projekti igas etapis koostööd ja üksteise mõistmist projekti kõigi osaliste poolt.
Koolitused korraldatakse Ehituse ühtse klassifikatsioonisüsteemi CCI-EE töörühma eestvedamisel okt-dets 2023, need toimuvad ettekannete ja praktiliste töötubade vormis ning hinnatakse EEL TP-dega.

9:30 - 10:00

Registreerumine ja tervituskohv

10:00 - 10:10

Sissejuhatus ja lühike tagasivaade kavandamisetapi seminarile

Enn Tammaru, MSc, volitatud ehitusins. tase 8, Ehituskeskuse seminaride projektijuht

10:10 - 10:45

CCI-EE rakenduslik vaade tarkvarade näitel

Raido Puust, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli abiprofessor

10:45 - 11:30

Klassifitseerimise senine kogemus ja tähelepanekud ÜBN andmesisunõuete baasilt

Siim Saidla, BSc, OÜ PNL juhatuse esimees

11:30 - 12:10

Projekteerija okkaline tee infomudelini: Siil udus

Tarmo Miller, MSc, Volitaud arhitekt tase 7 ja Mihkel Ehrpas, BSc, projekteerimise juht, Pluss Arhitektid OÜ

12:10 - 12:45

LÕUNA

12:45 - 13:15

Ehitustoodete BIM mudelite andmesisuga seotud väljakutsed ja ettepanekud tulevikuks

Kaur Tull, MSc, Dipl. ehitusinsener, tase 7, Tulitec OÜ

13:15 - 13:45

Ehitusprojektiga seotud infovahetuse korraldamine

Hendrik Park, MSc, Dipl. ehitusinsener tase 7, TalTech kinnisvara IT projektide juht

13:45 - 14:00

BIM-mudelite andmekasutus ja tarkvaralahendused

Kristel Uibo, MSc, Usesoft OÜ

14:00 - 15:00

Praktiline töötuba näidisprojekti abil

Hendrik Park, MSc, Dipl. ehitusinsener tase 7, TalTech kinnisvara IT projektide juht ja Raido Puust, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli abiprofessor

15:00 - 15:10

Koolituspäeva kokkuvõte lektorite poolt

Seminar toimub teisipäeval 31. oktoobril 2023 kell 9.30-15.10 Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas (Raja tn 15, HUB-ruum). Huvi korral ka online-osalemine (zoom)

 • Osavõtutasu 80.- EUR + km.
 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
 • Osavõtutasu palume arve alusel maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Seminari päeval on võimalik tasuda sularahas.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust, loengumaterjale ja tunnistust.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega saadame e-postiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreeru seminarile:

  Eesnimi:

  Perek.nimi:

  Ettevõte:

  Aadress:

  E-post:

  Telefon:

  Maksmine:

  Arve väljastame e-postiga registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminaripäeval on võimalik tasuda sularahas või maksekaardiga.

  Märkused: