Seminarid ja koolitused

Targa Tellija meeskonna koolitus – Ehituse üleandmisetapp ja korrashoid

05. detsember 2023

2023.a. sügisel korraldatakse Tallinna Tehnikaülikoolis nelja seminari koolitustsükkel ehitustellijale ja teistele ehitusprojekti osalistele. Põhifookuses on projekti algataja ehk selline Tark Tellija, kes mõistab elukaareülest mõtteviisi ja koostöö olulisust kõigi projekti osaliste vahel, soovib kasutada erinevaid digitaalseid lahendusi alates kavandamisest kuni kinnisvara korrashoiuni ja mõistab projekti kestel tekkivate süstematiseeritud andmete olulisust ehitise kasutusperioodiks. Targa Tellija poolt valitud meeskonna edu seisneb targalt tellimises, mis tähendab projekti igas etapis koostööd ja üksteise mõistmist projekti kõigi osaliste poolt.
Koolitused korraldatakse Ehituse ühtse klassifikatsioonisüsteemi CCI-EE töörühma eestvedamisel okt-dets 2023, need toimuvad ettekannete ja praktiliste töötubade vormis ning hinnatakse EEL TP-dega.

9:30 - 10:00

Registreerumine ja tervituskohv

10:00 - 10:10

Sissejuhatus ja lühike tagasivaade kavandamis-projekteerimis-ehitusetapi seminaridele

Enn Tammaru, MSc, volitatud ehitusins. tase 8, Ehituskeskuse seminaride projektijuht

10:10 - 11:00

Ehituse üleandmisetapp ja dokumenteerimine, teostusmudelid – senised kogemused ja ettepanekud

Miina Karafin, MSc, Nordecon AS äritehnoloogia juht

11:00 - 11:40

Klassifikaatori olulisus korrashoiul

Roode Liias, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli professor

11:40 - 12:20

Kinnisvara korrashoiu korraldus, teostusmudeli kasutusvõimalused versus tänane reaalsus

Kaia Kirs, MSc, Reminet OÜ

12:20 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 14:00

TalTech kogemused varahalduse korralduseks

Hendrik Park, MSc, Dipl. ehitusins. tase 7, TalTech kinnisvara IT projektide juht ja Raido Puust, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli abiprofessor

14:00 - 15:00

Praktiline töötuba näidisprojekti abil

Raido Puust, PhD, TalTech abiprofessor ja Hendrik Park, MSc, Dipl. ehitusins. tase 7, TalTech kinnisvara IT projektide juht

15:00 - 15:10

Koolituspäeva kokkuvõte lektorite poolt

Seminar toimub teisipäeval 5. detsembril 2023 kell 9.30-15.10 Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas (Raja tn 15, HUB-ruum). Huvi korral ka online-osalemine (zoom)

  • Osavõtutasu 80.- EUR + km.
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile.
  • Osavõtutasu palume arve alusel maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Seminari päeval on võimalik tasuda sularahas.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust, loengumaterjale ja tunnistust.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,1 täiendõppe arvestuspunktiga saadame e-postiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud