Seminarid ja koolitused

TERVE EHITISE HOMNE PÄEV 2017. Ehitusfüüsika ja praktika

11. mai 2017

10.-11. mail 2017 korraldab Eesti puitmajaklaster koostöös Tervemaja OÜ ja Ehituskeskusega seminari TERVE EHITISE HOMNE PÄEV 2017.
Seminari korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond klastrite arendamise programmi raames.

10:00 - 10:20

Tervitussõnad - Peeter Lossmann, Tervemaja OÜ juhatuse liige

10:20 - 11:20

Fermacell – eelised mitmekorruselises puitehitises

René Rößner, MSc, ekspordi projektiinsener, Fermacell GmbH

11:20 - 12:20

Hoonekarbi usaldusväärne ja ajas kestev tihendamine. Mida peab tagama õhkupidav teipimine. Ülevaade läbiviikudest ja aknasõlmedest.

Martin Großekathöfer, diplomeeritud insener, Moll bauökologische Produkte GmbH (pro clima®)

12:20 - 12:50

Kohvipaus

12:50 - 13:50

Kindel ja vastupidav fassaad kasutades puitkiudplaate: tüüpvead ja nende tagajärjed.

Michał Komorowski, võtmekliendihaldur, STEICO CEE Sp.z.o.o.

13:50 - 14:50

Õhulekke mõõdistamine ehk kehtiv standard ISO 9972:2015

Targo Kalamees, PhD, TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

14:50 - 15:15

Küsimused-vastused, tunnistused

NB! Kolmandat korda toimuv seminar on mõeldud ehituse tellijatele ja järelevalve spetsialistidele, arhitektidele, ehitusinseneridele, projekteerijatele ja ehitajatele. See on nii aastas kui ka Eestis ainus seminar, kus lektoriteks on erinevate segmentide maailma esimeste ja suurimate tootjate esindajad. Lisaks kõrgele kvaliteedile on kõik tooted maailmas tunnustatud, kui inimese tervisele ohutud.

Seminaril on esindatud järgmised segmendid: nn kipskiud- ja tsementplaatide tootja (fermacell), õhupidavustooted (pro clima), puidupõhiste ehitusmaterjalide tootja (STEICO) ja massiivpuitpaneel (MHM). MHM avab kevadel Tartus (Puitpaneel OÜ) oma esimese Skandinaavia ja Ida-Euroopa tehase.

Seminar toimub 11. mail 2017 kell 10.00-15.15 Ehituskeskuses Rävala pst 8 Tallinn, 1. korruse suures auditooriumis.

Välisektorite ettekanded inglise keeles, vajadusel eestikeelsed selgitused. Osalejatele infomaterjalid

  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,5 täiendõppe arvestuspunktiga.
  • Osavõtt tasuta.

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555