Seminarid ja koolitused

TERVE EHITISE HOMNE PÄEV 2017. Ehitusfüüsika ja teooria

10. mai 2017

10.-11. mail 2017 korraldab Eesti puitmajaklaster koostöös Tervemaja OÜ ja Ehituskeskusega seminari TERVE EHITISE HOMNE PÄEV 2017.
Seminari korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond klastrite arendamise programmi raames.

10:00 - 10:20

Tervitussõnad - Peeter Lossmann, Tervemaja OÜ juhatuse liige

10:20 - 11:20

Kõik ühes/universaalne kipskiudplaat võrdub 40 aastat kogemust

René Rößner, MSc, ekspordi projektiinsener, Fermacell GmbH

11:20 - 12:30

Niiskuse mõju soojustatud (lae-)konstruktsioonidele puitehitistes. Vastupidav ja ehituskahjustusteta konstruktsioon tänu intelligentsele niiskusregulatsioonile.

Martin Großekathöfer, diplomeeritud insener, MOLL bauökologische Produkte GmbH (pro clima®)

12:30 - 13:00

Kohvipaus

13:00 - 14:00

Rahvusvahelised MHM (massiivpuitpaneeli) projektid

Rainer König, tehnik-projektijuht, Massiv-Holz-Mauer Entwicklungs GmbH

14:00 - 15:00

Mõõdustabiilsed, vajumiskindlad puitkonstruktsioonid kasutades vineerkihtpuitu: kriitilised ühenduskohad puitkonstruktsioonide puhul

Michał Komorowski, võtmekliendihaldur, STEICO CEE Sp.z.o.o.

15:00 - 15:15

Küsimused-vastused, tunnistused

NB! Kolmandat korda toimuv seminar on mõeldud ehituse tellijatele ja järelevalve spetsialistidele, arhitektidele, ehitusinseneridele, projekteerijatele ja ehitajatele. See on nii aastas kui ka Eestis ainus seminar, kus lektoriteks on erinevate segmentide maailma esimeste ja suurimate tootjate esindajad. Lisaks kõrgele kvaliteedile on kõik tooted maailmas tunnustatud, kui inimese tervisele ohutud.

Seminaril on esindatud järgmised segmendid: nn kipskiud- ja tsementplaatide tootja (fermacell), õhupidavustooted (pro clima), puidupõhiste ehitusmaterjalide tootja (STEICO) ja massiivpuitpaneel (MHM). MHM avab kevadel Tartus (Puitpaneel OÜ) oma esimese Skandinaavia ja Ida-Euroopa tehase.

Seminar toimub kolmapäeval 10. mail 2017 kell 10.00-15.15 Ehituskeskuses Rävala pst 8 Tallinn, 1. korruse suures auditooriumis.

Välisektorite ettekanded inglise keeles, vajadusel eestikeelsed selgitused. Osalejatele infomaterjalid

  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,5 täiendõppe arvestuspunktiga.
  • Osavõtt tasuta.

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555