Seminarid ja koolitused

Tuletõkkesüsteemid ja tuletõkkeläbiviigud ehitusel

31. mai 2017
9:30 - 10:00

Registreerumine ja tervituskohv

10:00 - 10:15

Sissejuhatus ja Joints L.R OY tutvustus

10:15 - 10:45

Tuletõkkeläbiviigud ehitustel (üldised nõuded, testid, CE/ETA deklaratsioonid)

10:45 - 11:30

Joints Tulistop PRO+ sertifitseeritud tuletõkkeläbiviikude süsteemi tutvustus

I osa lektor: Alexandre Hokkanen, MSc, Joints Industry regiooni juht (inglise keeles)

11:30 - 12:00

Kohvpaus

12:00 - 13:00

Praktilised näited, juhendid ja koolitus erinevate tuletõkke läbiviikude teostamiseks ehitustel

13:00 - 13:30

Joints Tulistop PRO+ tuletõkketoodete praktiline kasutamine

II osa lektor: Ville Vähäsalo, MSc, Joints Industry tuletõkketoodete paigaldusmeeskonna juht (inglise keeles)

13:30 - 14:00

Arutelu, küsimused-vastused

Seminar toimub 31. mail 2017 kell 10.00-14.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osalejatele infomaterjalid.
Välislektorite ettekandeid selgitavad vajadusel AS Soudal esindajad.

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 2,6 täiendõppe arvestuspunktiga.

Osavõtt tasuta.

Lisainfo: Ehituskeskus 6604555